Konkurrensverket fokuserar på att bötfälla

Konkurrensverket vill vara tydliga med vilka upphandlingsfrågor som är viktigast och har därför presenterat ett strategidokument.

– Det är de allvarligaste överträdelserna vi i första hand kommer att ge oss på. Bland annat kommer vi att prioritera större upphandlingar, sådana med långa avtalstider och de överträdelser som kan ha extra stor skadeverkan, säger generaldirektör Dan Sjöblom.

Det som framhålls som viktigast är otillåtna direktupphandlingar. Ändringarna i LOU som trädde i kraft den 15 juni medför att Konkurrensverket kan ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att bötfälla upphandlande enheter som gjort otillåtna direktupphandlingar.

Andra upphandlingsärenden som hamnar hos Konkurrensverket kommer endast att tas upp till prövning om de innefattar något tydligt principiellt intresse.

Mer detaljer kring Konkurrensverkets strategi i upphandlingsfrågor finns att läsa på www.konkurrensverket.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *