Konkurrensverket går till domstol för att stoppa mäklarkoncentration

Konkurrensverket går till domstol för att få ett förbud mot Swedbank Franchises köp av Svensk Fastighetsförmedling. Affären skulle påtagligt hämma konkurrensen på ett stort antal lokala marknader. Det skulle försämra situationen för fastighetsmäklarnas kunder, menar Konkurrensverket.
Affären innebär att Swedbank Franchise AB, som ägs av Swedbank, får kontroll över landets två största kedjor för fastighetsmäklare. De två mäklarkedjorna Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling skulle tillsammans få cirka 40 procent av förmedlingsuppdragen i Sverige om affären genomförs. Den tredje största aktören idag är Länsförsäkringar med cirka 10 procent av uppdragen. Koncentrationen skulle bli mycket hög och konkurrensproblemen stora i ett stort antal kommuner runt om i landet.
– En så stark koncentration vore mycket olycklig för konkurrensen, och därmed för kunderna, på många orter i Sverige. Därför går vi nu till domstol för att få ett förbud mot affären, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.
I omkring 80 procent av landets kommuner har Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling en sådan stark ställning att sammanslagningen skulle orsaka konkurrensproblem.
– När de två i särklass största aktörerna på mäklarmarknaden går ihop så ser vi problem. Det leder till negativa effekter för bostadssäljare och -köpare. Därför vill vi att Stockholms tingsrätt sätter stopp för affären, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.
Konkurrensverket framhåller också att det inflytande som Swedbank Franchise skulle få över marknaden för webbplatser för bostadssöktjänster, där Hemnet är den dominerande aktören, skulle riskera att påtagligt hämma konkurrensen på marknaden.
Konkurrensverket lämnar nu in en stämningsansökan mot Swedbank Franchise och kräver att Stockholms tingsrätt förbjuder affären. Kravet är förenat med ett vite på 250 miljoner kronor som kan dömas ut om förbudet inte följs.
Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *