Konkurrensverket godkänner ICAs köp av Apotek Hjärtat

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna ICAs förvärv av Apotek Hjärtat utan åtgärd. Detta innebär att affären kan genomföras.
Ett av ICA Sverige AB:s dotterbolag, ICA Detalj AB, anmälde den 25 november 2014 förvärv av Apotek Hjärtat Holding AB. Både ICA och Apotek Hjärtat Holding AB driver öppenvårdsapotek i Sverige under varumärkena Cura apoteket respektive Apotek Hjärtat. Utöver detta säljer ICA-handlarna bland annat ett begränsat sortiment receptfria läkemedel, exempelvis värktabletter och nässpray, i dagligvarubutikerna. Konkurrensverket har utrett förvärvets effekter på apoteksmarknaden.
Konkurrensverket bedömer att ICAs köp av Apotek Hjärtat inte kommer att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på den svenska apoteksmarknaden.
Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *