Konkurrensverket mäter förväntningar

Konkurrensverket utför i dagarna en stor undersökning där man kontaktar 1 500 personer i Upphandlarsverige.

Det handlar om offentliga beslutsfattare, upphandlingschefer, upphandlare och leverantörer som under februari/mars kontaktas av Konkurrensverket.

Det är tänkt att bli ”en gedigen nollmätning av olika intressentgruppers förväntningar och behov av upphandlingsstöd”, meddelade Kristina Geiger, ställföreträdande generaldirektör på Konkurrensverket, redan på Upphandlingsdagarna i januari 2014. Hon förklarade också att avsikten är att låta utfallet av denna undersökning ligga till grund för myndighetens prioriteringar bland upphandlingsstödjande insatser.

Regeringen har som tidigare meddelats beslutat att koncentrera alla upphandlingsstödjande funktioner till Konkurrensverket. Det handlar om Nationella upphandlingsstödet, som funnits hos Kammarkollegiet, liksom Miljöstyrningsrådets och Vinnovas upphandlingsstödjande funktioner.

Många har ställt frågan hur man på ett för olika intressentgrupper trovärdigt sätt kommer att hålla isär de två benen Tillsyn och Stöd.
– Det är en viktig fråga, erkände Kristina Geiger i sitt anförande på Upphandlingsdagarna och försäkrade att Konkurrensverkets organisation har riggats för att skapa största möjliga tydlighet i ansvarsfördelningen mellan Tillsyn och Stöd.

Ansvaret för att utföra verkets stöduppdrag, på ett för alla intressenters räkning optimalt sätt, kommer att ligga på chefen för Stödavdelningen, som till sin hjälp har tre underordnade enhetschefer.
– Dessa personer kommer inte att arbeta med tillsynsfrågor över huvud taget. Det motsatta gäller för chefsstrukturen på Tillsynsavdelningen, underströk Kristina Geiger.

Hela talet finns talet tillgängligt på Konkurrensverkets webbplats, www.kkv.se.

0 thoughts on “Konkurrensverket mäter förväntningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *