Konkurrensverket överklagar dom mot Statens servicecenter

Ska myndigheter få göra direktupphandlingar när de har tilldelats ett uppdrag med en tidsplan som gör att en annonserad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling inte hinns med? Konkurrensverket anser att det finns ett behov av ett vägledande avgörande i denna fråga. Därför överklagar Konkurrensverket förvaltningsrättens dom i målen om upphandlingsskadeavgift mot Statens servicecenter till kammarrätten.
Konkurrensverket ansökte i maj 2013 hos Förvaltningsrätten i Falun om att Statens servicecenter skulle betala sammanlagt cirka 1,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket ansåg att Statens servicecenter genomfört otillåtna direktupphandlingar när myndigheten slöt avtal med ett konsultföretag utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalen var tillsammans värda cirka 20 miljoner kronor.
Enligt Konkurrensverket är det av principiell vikt att kammarrätten prövar om en upphandlande myndighet ska ha rätt att direktupphandla med hänvisning till undantaget för synnerlig brådska. I det aktuella fallet orsakades brådskan av servicecentrets uppdragsgivares (Regeringens) beslut om när servicecentret skulle träda ikraft. För att klarlägga denna principfråga överklagar Konkurrensverket förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Sundsvall.
Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *