Konkurrensverket överklagar fjärrvärmedom

Det ska inte vara möjligt för en kommun att tvångsansluta privata fastigheter till det egna kommunala fjärrvärmesystemet. Det menar Konkurrensverket som nu överklagar en dom som gav Växjö kommun rätt till sådan tvångsanslutning.
Kommunen har gjort det omöjligt för köpare av kommunala villatomter att själva välja det uppvärmningssystem de anser vara bäst till sitt hus. Samtidigt har tvångsanslutningen bidragit till att slå undan benen för de som erbjuder andra, och kanske mer energi- och kostnadseffektiva, alternativ. Konkurrensverket stämde Växjö kommun och menade att kommunen inte får sätta konkurrensen ur spel genom att ställa villkor på att fastigheterna måste anslutas till kommunens fjärrvärmenät.
Stockholms tingsrätt gjorde en annan bedömning än Konkurrensverket, och nu överklagar Konkurrensverket domen till Marknadsdomstolen som är högsta instans.
– Tingsrätten valde att tolka konkurrensreglerna väldigt snävt, vilket förvånade oss, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. – Domen från Stockholms tingsrätt var ett bakslag för villaägarna som inte får möjlighet att själva välja hur de ska värma sina hus, och för de som erbjuder alternativa värmesystem. Därför överklagar vi domen, säger Dan Sjöblom.
Några av de principiella frågor som Konkurrensverket vill ha prövat är vilken betydelse konsumenternas skada har vid bedömningen och om man kan ta hänsyn till konkurrensskador på andra marknader än den där kommunen är direkt verksam.
– Vi vill pröva i vilken utsträckning nuvarande lag gör det möjligt att sätta stopp för kommuner som konkurrerar med privata företag på ett otillbörligt sätt. Konsumenternas, i det här fallet villaägarnas, intresse måste få stå i fokus, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
Konkurrensverket kommer att närmare utveckla motiven till överklagandet senast den 25 januari 2016.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *