Konkurrensverket stämmer regioner

Konkurrensverket har stämt fyra regioner i norr för otillåten direktupphandling i samband med att dessa köpt bemanningstjänster utanför befintliga ramavtal.
– Om man inte konkurrensutsätter ett inköp så är ju risken att man inte får rätt vara till rätt pris, säger Malin de Jounge, enhetschef på Konkurrensverket, till Sveriges Radio Ekot 2019-04-26.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick också en pratstund med Malin de Jounge. Hon berättar att Konkurrensverket har lämnat in fyra ansökningar till Förvaltningsrätten och att skriftväxling pågår.
Sedan Ekot tagit del av Konkurrensverkets granskning har redaktionen genomfört en egen rundringning till regionerna som inte myndigheten är delaktig i. Ekot hävdar att Sveriges landsting/regioner under 2018 hyrde in läkare och sjuksköterskor för en miljard kronor utan genomförda upphandlingar. 
Svårutredda ärenden
Malin de Jounge menar att det kan vara svårt att göra generella bedömningar kring avrop och direktupphandlingar. I ett enskilt fall kan en direktupphandling vara laglig, till exempel om en viss specialist behövs akut just den dagen.
– Frågan är hur Ekot ställt frågorna, det är vi inte insatta i, säger hon och tillägger att ärenden kring otillåten direktupphandling inte är lättutredda. Man måste i det närmaste granska varje enskilt köp för sig för att få full klarhet.
Sjukvården i fokus
Att bemanningsföretag i vårdsektorn uppmärksammas just nu kan bero på den allmänna diskussionen om hur vården ska organiseras i Sverige på ett hållbart sätt. Det är stort fokus på sjukvården i allmänhet och på bemanningsbranschen i synnerhet.
– Men hur vården ska se ut i framtiden är inte en fråga för Konkurrensverket. Vi är en tillsynsmyndighet för konkurrens och offentlig upphandling och går in när vi bedömer att det begås lagöverträdelser, avslutar Malin de Jounge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.