Konkurrensverket svarar på juristkritik

I en debattartikel i Dagens Juridik 2015-03-11 är juristerna Natali Phalén och Mikael Rydqvist vid Setterwalls advokatbyrå kritiska till hur Konkurrensverket kommunicerar i olika ärenden.
De ser gärna att Konkurrensverket utformar en striktare mediepolicy som tydligt begränsar myndighetens uttalanden under pågående utredningar eller rättsprocesser.
Konkurrensverket ska i samband med att myndigheten uttalar sig beakta skyldighet om opartiskhet, menar juristerna. De skriver. ”Myndigheten ska bland annat, enligt sin egen kommunikationspolicy, inte kommentera pågående utredningar och sina preliminära bedömningar. Trots detta uttalar sig Konkurrensverket numera regelmässigt i media under pågående utredningar och inför domstolsprövningar på ett sätt som tydligt tar ställning och ofta innehåller värderande ordalag.”
De bägge juristerna ger några exempel på vad de menar är olämpligt sätt att agera och skriver att de ser problem med att Konkurrensverket uttalar sig på sätt som exemplifierats. ”En enskild som får kritik av en myndighet under ett pågående ärende riskerar att, oavsett slutlig utgång, dömas av den allmänna opinionen. Av kommersiella skäl är det inte alltid möjligt för en enskild att uttala sig och driva opinion i media”, skriver Phalén och Rydqvist.
De anser att det finns skäl för Konkurrensverket att anta en striktare hållning i sin kommunikation med media.
Ola Billger, chef för kommunikationsavdelningen svarar i Dagens Juridik 2015-05-11:
Han menar att om Konkurrensverket skulle ”inta en striktare hållning i sin kommunikation med media”, som de båda juristerna skriver, samt ha en policy som ”tydligt begränsar myndighetens uttalanden ” under exempelvisrättsprocesser, såskulle innebära att man inte kan berätta för medborgarna varför man väljer att driva ett ärende i domstol och hur man resonerar.
– Det är inte rimligt, menar Ola Billger, och fortsätter:
”Att myndigheter beläggs med munkavle i förhållande till medier är knappast till nytta för dem som ytterst är våra uppdragsgivare: medborgarna”. Kommunikationschefen anser att de bägge juristernas krav rimmar sällsynt illa med modern myndighetsutövning.
– Att en myndighet informerar om sin verksamhet är en självklarhet, liksom att vi alltid bedriver vår verksamhet opartiskt och sakligt, förklarar Billger. Däremot kommer vi ibland i vår tillsynsverksamhet fram till ställningstaganden som företag och deras ombud inte gillar, tillägger han.
– Tydlig kommunikation är ett sätt att garantera att det förtroendet upprätthålls. Vi är därför exempelvis generellt restriktiva med att yttra oss till tredje man under pågående utredningar, samtidigt som vi är öppna med motparter och deras ombud, menar Olla Billger.
Han skriver att myndigheter alltid informerar ombud och motparter innan man väljer att stämma ett företag, liksom man alltid berättar för medier och allmänhet när och varför man väljer att dra ett företag med dålig konkurrensrättslig kompass till domstol.
– En tystare myndighet är kort sagt en sämre myndighet. Bara regelbrytarna tjänar på det, avslutar Ola Billger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *