Konkurrensverket: Systembolaget omfattas av upphandlingsreglerna

Konkurrensverket har uppmanats av Förvaltningsrätten i Stockholm att yttra sig i ett vid domstolen pågående ärende. Konkurrensverket anser att statliga Systembolaget är ett offentligt styrt organ som omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU.
I samband med att Systembolaget köpte medietjänster har en missnöjd leverantör vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm för att få affären prövad. Domstolen har då vänt sig till Konkurrensverket för att få ett expertutlåtande i frågan om Systembolaget omfattas av begreppet offentligt styrt organ i 2 kap 12 § i lagen om offentlig upphandling, LOU.
– Konkurrensverket har gjort en grundlig genomgång av kriterierna i LOU och analyserat rättsläget. Enligt vår bedömning är svaret på domstolens fråga att Systembolaget är ett offentligt styrt organ som omfattas av LOU, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. Det är nu upp till domstolen att ta ställning i frågan.
Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *