Konsultföretag utmanar advokatfirmor

En av pionjärerna i upphandlingsvärlden, Colligio, utmanar nu advokatfirmorna. Bolaget säger sig erbjuda ”kvalificerade juristtjänster”, som mäter sig med eller överträffar vad traditionella advokatfirmor kan erbjuda. ”Och det till en betydligt lägre kostnad.”

I Upphandlarsverige är Colligo känt för konsulter som behärskar offentlig upphandling. Mindre känt är att Colligio även erbjuder tjänster inom det upphandlingsjuridiska. I en annons i Upphandling24 – formulerad som en redaktionell artikel – sticker man nu ut hakan och säger sig erbjuda juridiska tjänster till lägre kostnad än advokatbyråerna.

I texten påpekar man att upphandlingsstöd och juridik går hand i hand för konsultföretaget samt att de jurister som ger upphandlingsjuridiskt stöd även arbetar som upphandlingskonsulter.

”Arbetar praktiskt”
– Just att vi praktiskt arbetar med alla delar av en upphandling gör att vi förstår de överväganden som behöver göras för att minska risken för överprövningar och för att vinna dem. Det här gör Colligio till ett vassare alternativ för upphandlingsjuridik än en advokatfirma, menar Paula Hägg, jurist och ansvarig för Colligios upphandlingsjuridiska stöd.

Paula Hägg, Colligio. Foto: Colligio.

Enligt Colligio är det en ökande efterfrågan på juridisk kompetens som lett fram till att en särskild grupp bildats för upphandlingsjuridiskt stöd. Gruppen består av fem jurister som arbetar integrerat med övriga medarbetare inom upphandlingsuppdragen. Inriktning: att bistå med juridisk kompetens för att minska risken för tidskrävande och kostsamma överprövningar.

Enbart beställarsidan
Colligio erbjuder sina tjänster enbart till beställarsidan. Detta för att undvika att hamna på dubbla stolar, enligt Paula Hägg. Hon pekar på domstolarnas långa handläggningstider som ett stort bekymmer. Det saknas förutsägbarhet kring hur lång tid en domstolsprocess kan ta och med de merkostnader det innebär så försämrar det möjligheten till att göra goda affärer, menar Paula Hägg.

Hon vill se maximalt tre månads handläggning i varje instans. I dag kan handläggningen i bästa fall ta någon månad, men ofta rör det sig om ett halvår. Många upphandlande myndigheter avbryter då sin upphandling mitt under pågående domstolsprocess. Det blir för dyrbart när det drar ut på tiden.

– Det är olyckligt att sådan avvägning måste göras istället för en bedömning om vilka chanser man har att få rätt i domstol, säger Paula Hägg.

Artikeln uppdateras. OFFENTLIGA AFFÄRER har sökt Paula Hägg samt Johan Lundvall, VD, för att få svar på några frågor kring utmaningen.

Om Colligio
Colligio har sina rötter i det anrika företaget AnbudsJournalen (senare Allego) med säte i Falun. AnbudsJournalen startade som ett rikstäckande annonsorgan för den offentliga sektorns upphandlingar. Så småningom tillkom verktyg för upphandlingsstöd samt konsultverksamhet och utbildning i koncernen Allego AB. När nya ägare tog över bolaget kring 2010 knoppades konsult- och utbildningsdelen av under namnet Colligio.

Läs mer här.

Johan Lundvall, VD, Colligio. Foto: Colligio.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *