Konsultmäklare ökar risk för korruption

Konsultmäklare motverkar en transparent och väl fungerande upphandlingsprocess. Det menar Magnus Höij, vd på Svenska Teknik & Designföretagen.
Det är i en debattartikel på Upphandling24 som han går till storms mot användningen av konsultmäklare, som han menar hämmar konkurrensen på marknaden.
– Konsultmäklaren lyder inte under offentlighetsprincipen och är inte skyldig att lämna ut anbud och information efter en upphandling vilket omöjliggör för konkurrenter att få insyn eller möjlighet att förbättra sitt erbjudande, menar han i debattartikeln.
Magnus Höj skriver: ”Det faktum att både offentlighetsprincipen och transparensprincipen sätts ur spel vid användning av konsultmäklare gör att risken för korruption ökar dramatiskt och att insynen från allmänheten är noll.”
Läs hela artikeln på: http://upphandling24.se/konsultmaklare-hotar-kvaliteten-offentliga-upphandlingar/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.