Konsumenter vill ha mer miljömärkta produkter

Konsumenter vill inte söka efter information om hur bra val varor är för miljön utan vill ha hjälp genom märkningar, som guidar dem till hållbara val. Produktmärkning är den viktigaste informationskanalen för konsumenter. Det visar Svensk handels nya rapport Det ansvarsfulla företaget . Svanen är ett av de märken som konsumenter tittar mest efter tillsammans med KRAV och Fairtrade.
Möjligheten att stärka varumärket är främsta drivkraften bakom företagens hållbarhetsarbete, enligt rapporten.
– En intressant trend är att allt fler mindre företag arbetar med hållbarhetsfrågor idag, tidigare var det mer vanligt bland de större, säger Carin Blom konsult, Handelns Utredningsinstitut som gör undersökningen för tredje året i rad.
Främst tycker företagen det är viktigt att kommunicera uppförandekoder och att utbilda personal i miljö och etik för att kommunicera företagets värderingar.  Produktmärkningar betraktas som mindre viktiga för att kommunicera företagets värderingar, fast den siffran har ökat. Men för konsumenterna är produktmärkning det viktigaste sättet att skaffa sig information om företagets arbete med miljö och etik.  Och för att göra bra val. Medvetna konsumenter vill inte själva söka efter information utan vill ha hjälp genom märkningar, som Svanen, som guidar dem till hållbara val.
Konsumenterna tycker att utbudet av miljömärkta och etiskt hållbara varor är för litet.  Hur kan det vara så, vill inte företagen tjäna pengar? Inser de inte att t ex produktmärkning ger marknadsfördelar? Varför finns det ett glapp mellan utbud och efterfrågan?
– Där ser vi hur det skiljer sig bland olika branscher. Livsmedelsbranschen har kommit långt med utbudet. En av orsakerna till detta glapp är att det är väldigt prisfokuserat i många branscher, det är små marginaler t ex för elektronik och sportartiklar. En annan orsak han vara att miljö- och etikarbetet främst bedrivs internt, säger Carin Blom.
Hälsoaspekten är en allt viktigare drivkraft när konsumenter väljer miljömärkta och etiska produkter även om den fortfarande kommer mot slutet.
– Ja, hälsotrenden växer sig starkare på alla fronter och människor blir allt mer medvetna om såväl tillsatser i maten, såväl som arbetsmiljön i tillverkningslandet. En orsak är att då det skrivs med i media om det. Men fortfarande är det mycket kring hälsoaspekter som inte kommuniceras ut från företagen, där mycket arbete görs internt, säger Carin Blom.
Källa: Svanen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *