”Kontanter – ett statligt ansvar”

Kontantinfrastrukturen är samhällsviktig och bör därför vara en statlig angelägenhet.
Det menar Nina Wenning, vd, Bankomat. Hon pekar på att flera andra remissinstanser instämmer i detta. Till exempel Finansinspektionen som i ett remissvar hävdar att ”tillgången till kontanter är en kollektiv nyttighet som staten rimligen bör svara för”.
Kritiserar lagförslag
Bakgrunden till Nina Wennings debattinlägg i Arbetarbladet den 3 mars 2019 är att Riksbankskommittén förra året lade fram ett delbetänkande, ”Tryggad tillgång till kontanter”. I detta finns ett lagförslag om att sex stora banker skulle få ansvaret för att bibehålla befintlig infrastruktur för uttag av kontanter och deponering av dagskassor.
Nina Wenning tycker dock att detta är en statlig angelägenhet. Dessutom pekar hon på vad hon anser vara en annan stor brist med Riksbankskommitténs förslag: att åtgärderna inte omfattar hela kontantkedjan. Hon skriver:
Förslag fattas
”Det föreslagna lagkravet på banker handlar enbart om uttagsmöjligheter och insättningar av dagskassor. Det finns inga förslag kring exempelvis lagerhållning av kontanter i depåer, insättning för privatpersoner eller handelns och det offentligas mottagande av kontanter som betalmedel.”
Nina Wenning menar att i det slutbetänkande som Riksbankskommittén ska lämna senare i år bör staten i form av Riksbanken ”få ett förtydligat ansvar för att upprätthålla – ibland genom subventioner – hela kontantkedjan.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.