Kontantlöst samhälle slår mot fattiga

Att vi som samhälle accepterar fattigdomen och dess konsekvenser är illa nog. Att vi också tar ifrån de fattiga deras enda sätt att betala är en cynisk orättvisa, menar Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter och Moa Petersén, docent i digitala kulturer.

Moa Petersén, docent i digitala kulturer, Lunds universitet.

Det är känt att vissa grupper inte är bekväma i det nya betalningslandskapet, konstaterar de två och nämner äldre och funktionsnedsatta vilka oftast påstås ha svårigheter att orientera sig i det nya.

Men det finns också de som står helt utanför: de som av ekonomiska och sociala skäl är beroende av kontanter, påpekar debattörerna. Den tydligaste indikatorn på kontantberoende är nämligen varken ålder eller funktionsnedsättning, utan fattigdom. 

”Oacceptabel konsekvens”

– När det i praktiken blir omöjligt att betala med kontanter, så lämnas de ekonomiskt sämst ställda därhän. Att det är en oacceptabel konsekvens borde vara självklart, anser Halldenius och Petersén.

OFFENTLIGA AFFÄRER har vid flera tillfällen tagit upp frågan om kontanternas ställning i det svenska betalningssystemet. Kontantupproret är en organisation som tycker att det är viktigt att kontanter finns kvar som betalmedel vid sidan av alternativa lösningar. Kontantupproret anser att frågan om kontantförsörjningen ska behandlas i en demokratisk process och inte överlåtas åt det privata banksystemet att besluta om. Kontantupproret anser också att en offentlig aktör ska stå som garant för att kontanter ska vara tillgängliga i hela landet.

Riksbankens ansvar

År 2022 fick Riksbanken ett tydligare ansvar för kontanterna. Enligt den nya riksbankslagen ska Riksbanken ansvara för minst fem kontantdepåer och övervaka kontanthanteringen i Sverige. Och möjligheten att betala med kontanter lagfästs. Det anses dessutom viktigt att värdebolagens verksamhet kan upprätthållas och att bankerna tar ett större ansvar för kontanterna, heter det på Riksbankens webbplats.

Läs hela debattinlägget på Aftonbladet

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/gEpdV0/forskare-kontantlosa-samhallet-slar-mot-de-fattigaste

Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter, Lunds universitet.

One thought on “Kontantlöst samhälle slår mot fattiga

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *