Kontorsarbetare bryter mot IT-säkerhet

En av tio kontorsarbetare har någon gång brutit mot sin arbetsplats IT-säkerhetsregler. Den största anledningen som uppges är att det har varit nödvändigt för att kunna utföra en arbetsuppgift. Andra orsaker som toppar listan är bekvämlighet, okunskap samt att man anger att regeln som inte följts ”saknat syfte”.

Det visar en Sifo-undersökning utförd på uppdrag av Citrix.

Totalt uppger elva (11) procent av svenska kontorsarbetare att de inte har följt de IT-säkerhetsregler som gäller på deras arbetsplatser. Bland de som uppger att de brutit mot arbetsplatsens IT-säkerhet är den allra vanligaste anledningen som uppges att den anställde behövt utföra uppgifter som inte kunnat utföras utan att kringgå regeln, vilket uppges i 38 procent av fallen.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågor till Peter Söderholm, director, Sales Engineering Nordic, på Citrix.

Peter Söderholm.

Bland många kontorsarbetare råder en osäkerhet kring vilka regler för IT-säkerhet som gäller på jobbet. 16 procent anger i er undersökning att de inte vet om huruvida de brutit mot reglerna med hänvisning till att de inte känner till alla reglerna. Kommunicerar arbetsgivarna reglerna för dåligt eller är det medarbetarna som inte tar till sig reglerna?

– Det är svårt att svara på, men en viktig aspekt är att reglerna och utformningen av informationen är relevant och anpassad till den som ska följa dem. Dessutom har förutsättningarna dramatiskt ändrats den senaste tiden med behovet av att mer permanent arbeta hemifrån, ofta på andra enheter än vad man tidigare var van vid.  Som arbetstagare har man fullt upp med att försöka utföra sina arbetsuppgifter och är inte alltid medveten om den ökade exponeringen man då utsätter sig själv och företaget för. 

 Bland många kontorsarbetare råder även en osäkerhet kring vilka regler för IT-säkerhet som gäller på jobbet. 16 procent anger att de inte vet om huruvida de brutit mot reglerna med hänvisning till att de inte känner till alla reglerna. Hur kan det skapas ökad tydlighet kring gällande regler? 

– Informationen behöver vara anpassad och relevant till arbetsuppgiften, här kan även de tekniska lösningarna hjälpa användarna med exempelvis notifieringar där reglerna bryts, eller till och med blockera en aktivitet om den anses bryta mot reglerna och vara för riskabel. 

 Vågar ni sia om framtiden? Kommer till exempel mer och mer att automatiseras i syfte att undvika att medarbetare kringgår reglerna?

– Det finns redan många verktyg för att upprätthålla en nivå som gör att säkerhet och efterlevnad ska upprätthållas, men en viktig aspekt är att människors produktivitet inte får stå tillbaka för hårda regelstyrningar. Därför är vi övertygade om att en digital arbetsplatslösning kommer att ersätta den traditionella, med en säker, enhetlig och enkel användarupplevelse som följer användaren oavsett plats eller enhet. 

Bland många kontorsarbetare råder en osäkerhet kring vilka regler för IT-säkerhet som gäller på jobbet. 16 procent anger att de inte vet om huruvida de brutit mot reglerna med hänvisning till att de inte känner till alla reglerna.

Komplexa IT-säkerhetsregler lägger ett stort ansvar på medarbetarna och kan vara svåra att följa. Därför behöver företag finna en balans mellan säkerhet och enkelhet, och skapa en säker IT-miljö där medarbetare oavsett förkunskap kan känna sig trygga i att de arbetar säkert.

För att få en bättre IT-säkerhetsmiljö på arbetsplatsen vill närmare tre av tio, 28 procent, få mer utbildning i IT-säkerhet, medan 20 procent vill ha enklare regler att följa.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 10–15 september 2021. Totalt intervjuades 2183 personer i åldern 18–65 år, varav 1051 personer inom sysselsättning, kontorsarbete. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Om Citrix:
Citrix (NASDAQ: CTXS) hjälper kunder att tillhandahålla säkra digitala arbetsytor som förenar appar, data och tjänster som behövs för att förenkla informationsteknikens förmåga att anamma och hantera komplexa molnmiljöer. Citrix lösningar används av mer än 400 000 organisationer inklusive 99 procent av Fortune 100-företag och 98 procent av Fortune 500-företag. Läs mer på www.citrix.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *