Kontrollera städningen i vårdlokaler

I kampen mot vårdrelaterade infektioner på våra sjukhus är god hygien och noggrann städning avgörande. Idag finns det flera typer av produkter på marknaden för att ta omgivningsprov och kontrollera hygien.

En teknik använder UV-ljus men om kontrollen kräver högre noggrannhet finns det andra alternativ.  

Företaget Food Diagnostics har en produkt för omgivningsprov som man rekommenderar inom vården och livsmedelsindustrin. Systemsure plus är en liten handhållen enhet som på 15 sekunders svarstid ger besked om mängden organiskt smuts på en yta.

Metoden bygger på mätningar av ATP – bioluminiscens och mätvärdena visar mängden organiskt smuts på en yta. Tekniken används för hygienövervakning, validering och kvalitetsstyrning av rengöring och används redan i stor omfattning för kontroller av livsmedelshygien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *