Köpdata framtidens hårdvaluta

Kunskap om konsumentens individuella köpbeteende blir avgörande i framtiden. Samtidigt kommer den enskilde att ställa högre krav, ta makten över sina data och styra hur de används.
Det rapporterar Nyhetsbrevet Nordiska Projekt och refererar till ICAs rapport Lycka, Data, Mening – Konsumenten 2030. I den utpekas olika drivkrafter för hur konsumtionen kan komma att utvecklas till år 2030.
ICA har kartlagt de attityder och omvärldstrender som kommer att forma utvecklingen av handeln det kommande decenniet. Det har skett genom djupintervjuer med forskare och trendanalytiker samt genom undersökningar bland konsumenter och så kallade startup-företag.

Tveksamhet hos konsument
Sju av tio svenska startup-företag anser att kunskap om konsumentens individuella köpbeteende blir avgörande 2030. Samtidigt finns enligt rapporten en tveksamhet hos vissa konsumenter till att lämna ut personliga data till företag.
Allt detta ihop med den senaste tidens utveckling kring persondata kommer att få till följd att konsumenterna tar mer och mer makt över de data som de själva genererar när de handlar. Det innebär något av ett maktskifte där människor själva kan välja hur deras data säljs och dessutom dra nytta av det.

GDPR – nytt direktiv
Möjligen kommer GDPR, General Data Protection Regulation, att bidra till en sådan maktförskjutning. EU-direktivet gäller från den 25 maj 2018 och är en form av samtyckeslag, fast gällande personuppgifter och skyddet för medborgarens integritet.
Och det verkar behövas. Staten handlar med våra personuppgifter, till exempel sålde Transportstyrelsen uppgifter om svenskarnas fordon för 23 miljoner kronor förra året. Uppgifter som kan användas för bland annat riktad reklam.

Vi finns i hundratalet register
Varje svensk finns enligt Datainspektionen registrerad i ett hundratal register och databaser. Inkomst, civilstånd, betyg, bostadsort, adress och mycket annat omfattas av offentlighetsprincipen. Förutom Transportstyrelsen säljer även Bolagsverket, CSN och Skatteverket svenskarnas personuppgifter till olika företag. Sekretessbelagda uppgifter säljs dock inte vidare. Försäkringskassan får till exempel inte lämna ut sjukdomsdata.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.