Köper för 50 miljoner utanför avtalen

Trosa kommun köper varje år tjänster från det avknoppade tidigare kommunala bolaget Trotab för runt 50 miljoner kronor. Det avslöjar tidningen Södermanlands Nyheter, SN.
Trosas kommunchef, Johan Sandlund, medger att en del av investeringsarbetena kunde ha upphandlats separat. Men vilka, kan han inte uppge.
I många av uppdragen använder sig Trotab av underleverantörer eller underentreprenörer. Man lägger då på mellan tio och 16 procent på fakturan till kommunen ”för att täcka administration, byggledning och samordning”, som det heter.
Upphandlingsansvariga experter som SN talat med uppger att påslagen och mängden fakturor (2500 under år 2012) låter som exceptionellt höga. Det är dock upp till kommunen och entreprenören att komma överens om villkoren i avtalen, menar de.
Ett exempel är att Trosa kommun i december 2011 betalade ut närmare 450 000 kronor för arbeten som en underentreprenör genomförde. Trotab tog då ut 60 000 kronor, eller 16 procent, i påslag för att vidarefakturera.
Underleverantören är upprörd och anser att Trotab fungerar som en inköpscentral och menar att det resulterar i slöseri med skattebetalarnas pengar.
Trotab var tidigare ägt av Trosa kommun och avknoppades för 14 år sedan. Bolaget har sedan dess ökat sin omsättning. År 2003 uppgick den till 33 miljoner kronor, nio år senare var den 117 miljoner kronor.
Revisionsbyrån PWC har granskat turerna och hävdar att de granskade upphandlingarna följer LOU, men medger att vissa fakturor varit oklara. Kommunen borde inte godkänna fakturor som inte beskriver den ekonomiska händelsen på ett tydligt och riktigt sätt, slår PWC fast.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *