Korruption ska minskas i vården

En överenskommelse med konkreta och praktiska exempel ska ge tydlig vägledning och på så sätt motverka korruption i vård och omsorg.
Det rapporterar Dagens Samhälle i sin pappersupplaga (nr 8 /2018-03-01). I fjol var vård och omsorg en av de sektorer där det inträffade flest händelser som ledde till domar för mutbrott.
– Men det behöver inte bero på att man är mer korrupt inom vård och omsorg, det kan också bero på att man har en ökad medvetenhet, menar Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet mot mutor (IMM), till DS.
Sex domar under 2017 gällde mutbrott i vården, fem var fällande. Bygg- och anläggningssektorn hade fyra motsvarande domar. Bland fällande domar märks en som handlar om en anställd som använde en vårdtagares bankkort för egna utgifter. En annan gällde en biståndshandläggare som ville ha 5.000 kronor för att ge en sökande ett mer fördelaktigt beslut om försörjningsstöd.

Positiv överenskommelse
Vesna Jovic, vd på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tycker det är positivt att det finns en överenskommelse i en riskutsatt sektor som präglas av många mellanmänskliga relationer. Som enskild ska man kunna lita på att det offentliga agerar sakligt och opartiskt och att anställda har god kännedom om var gränsen går för ett lämpligt beteende, säger hon till DS.
Överenskommelsen har ingåtts mellan  SKL, Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna, med hjälp av Institutet mot mutor (IMM).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *