Kostnaderna ökar i offentlig sektor

I somras publicerades kommunernas och landstingens bokslut för 2010 års verksamhet och SCB har tagit fram samlad statistik över kostnaderna.

Inom kommunerna är kostnadsutvecklingen snabbast inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg vilket delvis förklaras av att antalet barn inom barnomsorgen ökat. Inom landstingen ökar kostnaderna snabbast inom primärvården. Det visar statistik från SCB.

– Kommunernas nettokostnad ökade med 2,9 procent jämfört med 2009 och i landstingen ökade nettokostnaden med 3 procent. Det ska jämföras med prisutvecklingen för sektorn som är drygt 2 procent, säger Annika Wallenskog, sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting.

Kostnaderna för den politiska verksamheten varierar. I kommuner upp till 5000 invånare är kostnaden 1189 kronor per invånare medan kostnaderna för den politiska verksamheten är 396 kronor för stora kommuner.

– Alla kommuner behöver till exempel ha kommunfullmäktige och kommunstyrelse, och det kostar mindre i större kommuner där fler kan vara med och betala. En väl utvecklad demokrati, som Sveriges, kräver vissa resurser. Sedan går det naturligtvis också att effektivisera de demokratiska processerna, säger Annika Wallenskog.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *