Krav på digital anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 måste alla kommuner, landsting och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats.
I en del av den nya kommunallagen finns det ett krav på att det ska finnas en webbaserad anslagstavla, som varje kommun, landsting och region ska ha på sin webbplats. Den ska vara väl synlig och rekommenderad att läggas på webbplatsens startsida.
Fullmäktiges sammanträden behöver längre inte annonseras i ortstidning utan kan tillkännage sammanträden och anslag av protokoll på den webbaserade anslagstavlan. Eftersom protokollen ska publiceras på anslagstavlan kan de också behöva utformas på olika sätt då hänsyn måste tas till personuppgiftslagen beroende på typen av beslut.
Med den nya lagen försvinner kravet på fysisk anslagstavla då den inte i juridisk mening kommer räknas som anslagstavla efter den 1 januari 2018. Samtidigt följer en utökad serviceskyldighet för de som av någon anledning inte kan eller känner sig bekväma med att söka informationen digitalt.  Då kan den fysiska anslagstavlan finnas kvar, men den räknas inte in i det ursprungliga kravet för anslagstavla. Den behöver heller inte finnas tillgänglig i kommunhusets entré utan kan lika gärna finnas på biblioteken.
Läs mer om nya kommunallagen här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.