Krav på hållbarhet gör skillnad

– Vi vet att vårt arbete gör skillnad, flera rapporter visar detta. Så skriver ett antal företrädare för regioner och landsting med Pauline Göthberg, Nationella kansliet för hållbar upphandling, i spetsen.
Debattartikeln är publicerad i Dagens Samhälle 2018-09-20. Thomas Wedegren, styrgruppen för Hållbar upphandling, är också medförfattare, liksom ett antal andra.
Ett exempel på framgång som författarna pekar på är SwedWatch rapport Agent for Change från 2016 som pekar på att landstingens och regionernas krav har förbättrat arbetsförhållanden i fabriker i Pakistan. De skriver:
Uppföljning nödvändigt
Skribenterna hävdar att uppföljning är nödvändigt för att uppnå förändring. Därför har man initierat flera samarbeten angående gemensamma utmaningar och utbyte av information.
Man har till exempel tecknat samverkansavtal med SKL Kommentus och Sykehusinnkjöp i Norge. Krav harmoniseras och gemensamma uppföljningar genomförs. Samverkar sker även med branschorganisationer, andra upphandlande myndigheter i Sverige och med internationella organisationer som FN, Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE), OECD och European Working Group for Ethical Public Procurement.

Fabriksrevisioner i många länder

”Sedan 2010 har vi genomfört uppföljningar av våra leverantörer och kontrollerat att de har tillräckliga interna processer för att identifiera och minimera riskerna för brott. Vi har även genomfört fabriksrevisioner i Bosnien, Frankrike, Irland, Indien, Kina, Pakistan och i Malaysia på fabriker som tillverkar läkemedel, IT-produkter, textilier, handskar och instrument.”
Nu utökar landsting och regioner samarbetet genom att anställa en erfaren nationell miljöstrateg med uppdrag att samordna och stötta Sveriges landstings och regioners arbete med att ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar.
Läs hela artikeln via länken.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vara-krav-pa-hallbarhet-i-upphandlingar-gor-skillnad-23958

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *