Krav på kollektivavtal blir rättsfall

Vimmerby kommuns beslut om att ställa krav på kollektivavtal i offentlig upphandling blir föremål för rättslig prövning.
Detta sedan lokala företagare begärt så kallad laglighetsprövning av beslutet. Det görs i det här fallet med bistånd av Företagarna och Konkurrenskommissionen med dess jurist Pär Cronhult.
Till OFFENTLIGA AFFÄRER säger Ulrica Dyrke, jurist och upphandlingsexpert på Företagarna att denna typ av krav kommer upp då och då och att det därför är viktigt att markera att det inte är förenligt med gällande lag att ställa sådana krav.
Tillsammans med Marcus Alsér, ordförande Företagarna i Vimmerby, och Christoffer Leiwnowitz, regionchef Företagarna Kalmar och Kronoberg, har hon skrivit ett inlägg i Länstidningen/Vimmerby Tidning (LV). ”Ett krav på kollektivavtalsanslutning är inte förenligt med EU:s grundläggande principer om bland annat likabehandling och icke-diskriminering. Rättsläget är tydligt på denna punkt. De nya EU-direktiven inom upphandlingsområdet bedöms inte förändra rättsläget i denna fråga”, skriver de tre.
– Krav på kollektivavtal slår särskilt hårt mot små företag. Hela 60 procent av de små företagen i Sverige saknar kollektivavtal. De absolut flesta av dessa små företag är ändå seriösa i sin verksamhet och som arbetsgivare. De absolut flesta av dessa företag erbjuder schyssta arbetsvillkor för sina anställda, framhåller Ulrica Dyrke.
Genom att ställa krav på kollektivavtal krånglar man till det för de mindre företagen. Inköparna och upphandlarna kan plocka ut ett av flera hundra kollektivavtal då dessa skiljer sig åt sinsemellan.
– Förutsebarheten påverkas och det blir problematisk att hantera praktiskt för den enskilde företagaren som saknar kollektivavtal, menar Ulrica Dyrke.
Två socialdemokrater ur majoriteten, Kenneth Björklund och Helen Nilsson, tycker dock att det är helt rätt att ställa krav på kollektivavtal och menar att rättsläget är på väg att förändras. De hänvisar till ett delbetänkande från en utredning (SOU 2015:78) där det talas om att det arbete som avses i en upphandling ska kunna ”utföras i enlighet med arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal”.
– Vi är övertygade om att när Sverige genomför detta så kommer Vimmerby kommuns beslut att vara helt i takt med gällande lagstiftning, slår de bägge socialdemokraterna fast (Dagens Vimmerby 27/1 2016).
Fotnot: Vimmerby kommuns krav på kollektivavtal är formulerat i en upphandlingspolicy antagen av fullmäktige. Samma upphandlingspolicy sägs gälla i Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn och Västerviks kommuner. Dessa kommuner samverkar tillsammans med kommunalförbund och helägda bolag kring offentlig upphandling.
Fakta Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som startades av Stiftelsen Den Nya Välfärden 1994. Expertgruppen utreder och bedömer anmälningar om att skattepengar använts på sådant sätt att konkurrensen snedvrids.
Företagarna företräder cirka 70 000 företagare varav 22 000 genom anslutna branschförbund. Organisationen vill skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.
Bilden: Ulrica Dyrke, jurist och upphandlingsexpert på Företagarna. Foto: Företagarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *