Krav på ordningsvakter bör kvarstå

Med ökade säkerhetskrav i samhället borde vi inte ta bort kravet på medborgerlig pålitlighet, anser Säkerhetsföretagen. Detta med anledning av förslagen i Ordningsvaktsutredningen som behandlas på justitiedepartementet. 

Li Jansson.

Det är Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef, och Richard Orgård, förbundsdirektör, båda i branschorganisationen Säkerhetsföretagen, som tar till orda. De motsätter sig att utredningen även innehåller förslag om att ändra en annan lagstiftning – bevakningslagen – så att kravet på medborgerlig pålitlighet tas bort. 

Det skulle enligt debattörerna innebära att dagens system där samtliga anställda säkerhetsprövas via länsstyrelsen i polisens och Säpos register förändras. Utredaren föreslår att enbart anställda som arbetar på objekt som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska prövas i Säpos register. 

Försök till infiltration

– Som bransch är vi kraftfullt emot den föreslagna ändringen, eftersom de flesta försök till infiltration sker just på de enklare objekten. Samhällets stöd för uppluckring av kraven på personal bedömer vi också som lågt. Detta särskilt mot bakgrund av ökade säkerhetskrav i samhället som snarare innebär att vi borde göra tvärtom: ställa ännu högre krav på branschens medarbetare, skriver Jansson och Orgård i ett debattinlägg.

De vädjar därför till regeringen att stryka den del i utredningen som rör uppluckringar i bevakningslagen och i stället enbart genomföra förslaget till ny ordningsvaktslag.

Inlägget var infört i Dagens Samhälle.

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/luckra-inte-upp-sakerhetsprovningen-av-ordningsvakter/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *