Kräver att statliga Sveaskog förvaltar skogen hållbart

”Vår skog” är ett upprop som riktar sig till statliga Sveaskog som förvaltar 14 procent av Sveriges produktiva skogar. Organisationerna bakom uppropet kräver nu att staten ska vara en föregångare inom hållbart skogsbruk.

Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace, menar att ett långsiktigt skydd av den biologiskt värdefulla skogen är en viktig nyckel för att vi ska få bukt med den globala uppvärmningen.
– Den skogen har lagrat enorma mängder kol som skulle frigöras om skogen kalavverkades. Samma skogar kan även upprätthålla den artrikedomen som ger oss motståndskraft mot effekterna av den globala uppvärmningen. Staten måste självklart gå i första ledet vad gäller skogsskydd och hållbart skogsbruk, säger hon, och fortsätter:
”Det är vår skog”
– Det är ju trots allt vår skog och vi tycker att vi ska ha något att säga till om. Det känns rimligt att våra skogar brukas och respekteras för sitt skyddsvärde med hänvisning till vad forskningen säger krävs för att hantera mänsklighetens ödesfrågor; vi måste bromsa förlusten av biologisk mångfald och alla typer av utsläpp av växthusgaser – då måste mer skog skyddas och mindre andel brukbar skog kalavverkas.
Fyra huvudkrav
I korthet kräver Greenpeace tillsammans med 22 andra organisationer att Regeringen ska:

  • Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar
  • Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.
  • Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.
  • Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

Lämnas till minister
Kraven på Sveaskog lämnas över till Ibrahim Baylan, minister ansvarig för Sveaskogs regleringsbrev. De presenterades också mer ingående i en debattartikel i Dagens Nyheter den 6 februari 2019 och på initiativets gemensamma webbplats www.vårskog.nu där namnunderskrifter kan lämnas.
Länk till debattartikel i Dagens Nyheter:
https://www.dn.se/debatt/andra-sveaskogs-direktiv-mer-skog-maste-fa-skydd/
Länk till webbsida https://varskog.nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.