Kriminalitet hotar konkurrenskraft

Om nödvändiga insatser och åtgärder inte görs, riskerar brottsligheten att drabba hela samhället genom försvagad svensk konkurrenskraft och förlorade jobb.
Det hävdar Mattias Dahl, vd och Li Jansson, branschchef och vice vd, på Säkerhetsföretagen. De pekar på att Svensk Handel har synliggjort att förlusterna av stölder och snatterier uppgår till sex (6) miljarder kronor.
I en debattartikel i Dagens Samhälle (2018-03-19) skriver de. ”Välfärden brottas med hotfulla och ibland våldsamma elever och andra välfärdsmottagare. Den områdesspecifika brottsligheten på exempelvis Järvafältet i Stockholm håller lokalområdenas handlare i ett järngrepp men spiller också allt oftare över i närliggande områden som Kista. Därutöver kan läggas konkurrensen från den informella sektorn, som utöver osund priskonkurrens också utgör affärsmöjligheter för organiserad brottslighet.”

Tydliga konsekvenser
Konsekvenserna är tydliga: shoppingcenter och butiker som tappar attraktionskraft, skolor som förlorar elever och medarbetare som inte vågar gå till eller från jobbet. Till detta kommer utmaningen att ju mer problemen synliggörs desto mer förstärks allmänhetens vilja att undvika vissa platser, vilket då ytterligare försämrar lönsamheten eller rekryteringsmöjligheterna.
De föreslår flera åtgärder för att komma till rätta med problemen.
För det första vill de att den så kallade Oslomodellen införs i Sverige. Genom veckovisa möte säkerställs samordning mellan polis och säkerhetsföretag.

För det andra
bör nuvarande förordnandeområden breddas, så att ordningsvakter kan samarbeta enklare, vilket gjorts i Uppsala.

För det tredje
vill de båda att det säkerställs att även mindre stölder, snatterier och skadegörelse får kännbara konsekvenser. ”Idag vittnar många ordningsvakter och väktare om en ständig rundgång där samma gärningspersoner återkommer i butiksstölder och liknande.”
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.