Kristianstad bygger rådhus

Den totala investeringen för ombyggnaden av Rådhuskvarteret i Kristianstad beräknas bli 558 miljoner kronor. Ändå blir den årliga kostnaden för arbetsplatserna i det nya huset lägre än i Kristianstads kommuns och Region Skånes gamla lokaler.

– Det är helt klart en investering som lönar sig. De årliga kostnaderna för arbetsplatserna i det nya huset blir faktiskt lägre än om vi hade fortsatt att sitta utspridda i våra gamla lokaler. Dessutom tillkommer värden som inte går att mäta i pengar, säger kommundirektör Göran Persson.

Huset är nu färdigritad i detalj och i juni ska de avgörande besluten fattas i Kristianstads kommuns och Region Skånes fullmäktigeförsamlingar.

Kristianstads kommuns förvaltningar för omsorg och arbete och välfärd tar över Skånehuset när Region Skåne flyttar ut. I beslutsunderlaget till de båda organisationernas fullmäktige ligger ett försäljningsavtal för Skånehuset, ett tjugoårigt hyresavtal för regionen i det nya huset och ett förslag till en nämnd för gemensamma funktioner.

– Fördelen med att hyra av kommunen i ett gemensamt hus är att vi kan sänka kostnaderna genom att samutnyttja lokaler och servicefunktioner. Närheten till resecentrum är också viktig, säger Harald Lindström, direktör för ägarfrågor och strategiska investeringar i Region Skåne.
Bygget är planerat att sätta igång i juli. I januari 2014 ska det nya kommun- och regionhuset stå färdigt för inflyttning.

Källa: Kristianstads kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *