Kritik mot Riksrevisionens upphandling

Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller Riksrevisionens upphandlingar, konstateras i en konsultrapport som genomförts på uppdrag av myndigheten.
Inköpsrådet, som tagit del av granskningen, konstaterar att det saknas strukturerad och regelbunden uppföljning av upphandlingar och inköp samt att det förekommit direktupphandlingar över tröskelvärdena. Även Svenska Dagbladet och Sydsvenskan har rapporterat kring granskningen.
Hur Riksrevisionen sköter sig är extra känsligt, eftersom myndighetens uppdrag är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. ”Genom att utföra oberoende revision bidrar vi till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten”, heter det på myndighetens webbplats.

Affär och avgångar 2016
Riksrevisionens inre arbete uppmärksammades sommaren 2016 i en granskning av Dagens Nyheter. Tidningen skrev i flera artiklar om informella kontakter i samband med handläggning av ärenden inom Riksrevisionen, bland annat mellan landshövding Margareta Pålsson i Skåne län och riksrevisor Ulf Bengtsson. Mellan juli och september 2016 begärde samtliga tre dåvarande riksrevisorer att bli entledigade från sina uppdrag. Riksdagen valde i februari 2017 de tre generaldirektörerna Stellan Lundgren, Ingvar Mattson och Helena Lindberg och till nya riksrevisorer.
Den nu genomförda granskningen har initierats av Riksrevisionen och genomfördes av Transcendent Group. Deras rapport stämplades in hos myndigheten den 6 juli 2017.
Läs hela artikeln på Inköpsrådets sajt:
https://inkopsradet.se/samhalle/riksrevisionen-far-revisorsanmarkning/
Riksrevisionens webbplats: http://www.riksrevisionen.se/sv/
DN:s granskning: http://www.dn.se/om/dn-granskar-riksrevisionen/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *