Kritisk till rating av leverantörer

Inger Ek, generaldirektör i Upphandlingsmyndigheten, är kritisk till SNS Konjunkturråds förslag om ett ratingsystem för leverantörer i offentliga upphandlingar, liknande de nättjänster som finns för till exempel taxi och hotell.

Det framkom när SNS Konjunkturråd 2022 presenterade sin rapport om offentlig upphandling den 20 januari 2022. OFFENTLIGA AFFÄRER deltog vid presentationen, som skedde digitalt via Teams.

En slutsats som rapportförfattarna drar är att ett problem med offentlig upphandling är att upphandlarna inte får ta hänsyn till tidigare erfarenheter av leverantörerna när de bedömer anbud. För att avhjälpa detta föreslår SNS Konjunkturråd alltså att det införs ratingsystem för leverantörer till offentlig sektor.

SKR uttrycker tveksamhet
Förutom Inger Ek uttrycker även Sveriges Kommuner och Regioner, vars vd Staffan Isling deltog för att kommentera rapporten, tveksamhet. Särskilt om det blir en internationell modell. Staffan Isling fruktar att det skulle lägga en ”internationell dimridå” över svensk offentlig upphandling.

– I andra sammanhang värnar vi den svenska modellen, till exempel att arbetsmarknadens parter gör upp om löner och arbetsvillkor, menade han.

Från författarnas håll försäkrades att man avser en inhemsk nationell ratingmodell.

Medverkande
Medverkande vid förmiddagspresentationen var, från SNS Konjunkturråd 2022: Sofia Lundberg (ordförande), professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, Malin Arve, docent i nationalekonomi vid Norwegian School of Economics i Bergen, Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, samt Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm.

Rapporten kommenterades av Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, Staffan Isling, vd, SKR, och Irene Waldemarson, vd för Martin & Servera Restauranghandel. Samtalet leddes av Ilinca Benson, vice vd SNS.

Irene Waldemarson, Martin & Servera, uttryckte att det känns viktigt att möjliggöra ett ratingsystem – hur det sedan utformas är en annan och senare fråga.

”Bra att det forskas”
Inger Ek berömde mycket av innehållet i rapporten, till exempel påpekandet om behovet av dialog i tidigt skede av processen. Hon gillar även att det tas fram ytterligare forskning kring svensk offentlig upphandling.

– Kunskapen och kompetensen måste fördjupas, höll Inger Ek med om också. Just kompetensbrist är en av de punkter som uppmärksammas i rapporten.

Däremot ser hon stora risker med ett ratingsystem och anser att man bör använda de instrument som redan finns. Till exempel måste upphandlande organisationer bli bättre på att avsluta kontrakt när leveransen är undermålig.

Staffan Isling, SKR, betonade bland annat de stora skillnaderna mellan svenska kommuner. Vissa är storstäder med enorma resurser och kunnande inom området, andra är små och med personal som kanske måste kombinera upphandling med andra uppgifter. En lösning då är att flera kommuner går ihop och genomför upphandlingar och inköp.

Möjligt designa ratingsystem
Från rapportförfattarnas håll uttryckte man en övertygelse om att ett ratingsystem kommer att designas och implementeras inom kanske fem år. Dagens upphandlingsregler begränsar möjligheten att använda information om tidigare leveranser vid bedömningar i en ny upphandling.

– Det är svårt att hindra en leverantör som tidigare misskött sig från att delta i en ny upphandling. Och ännu svårare att premiera en leverantör som man är nöjd med. Dessutom kan man inte ta in information om andras erfarenheter av en leverantör i bedömningen annat än i form av referenser, menar Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet och ordförande i SNS Konjunkturråd 2022.

Läs rapporten
Läs pressmeddelandet och rapporten i sin helhet:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *