KTH Arkitekturskolan ställer ut

Ett samarbete mellan Norra Djurgårdsstaden och KTH har resulterat i en utställning om hur material kan tas tillvara och återanvändas. Det är Sustainable Design-studion på KTH Arkitekturskolans masterprogram som ställer ut tio paviljonger där vinnarbidraget byggts upp i full skala. Utställningen invigs den 14 maj kl 13.00 till 14.00 i Norra Djurgårdsstaden på Gasverksvägen 15 och pågår en bit in på hösten.

Studenterna vill med utställningen föra en diskussion om hur man kan arbeta med olika hållbara material och vill på så sätt lyfta frågor om materialval ur ett hållbarhetsperspekiv.

Öppenhet
– Vår utgångspunkt med utställningen har varit ett ”cradle to cradle” perspektiv vilket innebär att vi har lagt fokus på material som går att återanvända fullt ut i exempelvis en långsiktig byggprocess, säger Sara Grahn professor på KTH:s Arkitekturskola.

Öppenhet och samverkan med olika aktörer är viktigt för utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Förutom den samverkan som sker inom Stockholms stad och med markanvisade byggherrar, bjuds andra aktörer in att bidra i arbetet genom exempelvis olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Många gånger handlar det om ett samarbete mellan staden, utbildningsinstitut och privata företag.

– Ett av syftena med Norra Djurgårdsstaden är att utmana vårt sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor och att hitta nya smarta lösningar. Genom att samarbeta med akademiska institutioner får vi en bredare och mer öppen diskussion kring detta som är positiv för utvecklingen på lång sikt. Därför har vi bjudit in KTH att hålla sin utställning om hållbara material just här i Norra Djurgårdsstaden, säger Staffan Lorentz, exploateringskontorets projektchef för Norra Djurgårdsstaden.
Källa: Stockholms stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *