En kultur mot korruption behövs i kommunerna

Transparency International Sverige anser att behövs öppenhet och en organisationskultur i kommunerna som tydligt tar avstånd från korrupt beteende och slår larm om oegentligheter.
– Visselblåsarna ska vara hjältar och belönas. Sanktioner ska drabba de som ägnar sig åt korruption och inte de som slår larm, menar Ulla Andrén, ordförande i Transparency International Sverige.
I en debattartikel i Dagens Samhälle 2017-12-08 pekar hon på att problemen i kommunerna är väl kända och bl.a. beskrivs i Statskontorets rapport från 2012, ”Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige”.

Slog larm redan 2012
Trots att problemen var kända redan 2012 har ändå har inte mycket hänt i kampen mot korruptionen i Sverige. Statskontoret fick då regeringens uppdrag att ta fram ett underlag för bedömning av förekomsten av korruption i kommuner och landsting. I denna konstaterades att tjänstemän och förtroendevalda tar emot mutor och andra förmåner, framför allt i förvaltningen av fastigheter och infrastruktur samt i plan- och byggsektorn.
De kommunala bolagen utpekades som speciellt riskfyllda vad gäller korruption då insynen i dessa är mindre än i nämnder och förvaltningar. I uppdraget ingick att ge en bild av rättspraxis, forskning och uppfattningen om förekomsten av korruption i kommuner och landsting samt kommun- och landstingsägda företag.

Otillbörliga erbjudanden
Statskontoret undersökte vidare kunskapsnivån om korruption, vilka interna riktlinjer som fanns i den kommunala sektorn samt hur den kommunala revisionen arbetade mot korruption. Statskontoret konstaterade att antalet anmälningar om korruption i den kommunala sektorn då var oförändrat. Samtidigt hade uppfattningen bland tjänstemän och förtroendevalda om att det förekommer korruption sedan år 2008 till 2012 ökat. Fler uppgav också att de själva utsatts för otillbörliga erbjudanden. ”Denna medvetenhet leder dock i relativt liten utsträckning till att kommunerna och landstingen vidtar åtgärder mot riskerna för korruption”, slog Statskontoret fast för fem år sedan.
”Nationell plan behövs”
Och nu menar alltså Transparency International Sverige att det behövs en nationell plan mot korruption i vilken kommunerna gesen central roll. Ulla Andrén skriver: ”Antikorruptionsplanen ska analysera risker för korruption och dess konsekvenser i olika samhällssektorer, föreslå åtgärder och mekanismer för uppföljning. Myndigheter, kommuner och landsting, branschorganisationer och företag, akademiska institutioner och det civila samhället kan alla bidra till att identifiera risker och komma med förslag på hur dessa ska hanteras.”
Läs hela artikeln via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/det-behovs-en-kultur-mot-korruption-i-kommunerna-19832
Bilden: Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm, där Statskontoret är inrymt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.