Kundens val styr kommunen

Nacka kommun har infört kundval på 75 procent av den kommunala verksamheten. Det berättade Mats Bohman under invigningen av Upphandlingsdagarna.

Mats Bohman, administrativ direktör på Nacka kommun öppnade Upphandlingsdagarna i Nacka Strand. Nacka kommun utsågs till Årets tillväxtkommun 2011, och ligger bland annat mycket långt framme i ambitionerna att införa kundval för medborgarna. Därmed förändras kompetenskraven på kommunen.

Frågan om kundval diskuterades sedan i en debatt mellan Jessica Polfjärd, näringspolitisk talesperson för Moderaterna och Helene Hellmark Knutsson, landstingsråd för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting.

Debattmoderator Jeppsson pressade politikerna med aktuella frågor om hur vi ska få kvalitet i verksamheten även när vinstdrivande privata aktörer sköter driften. Båda politikerna var eniga om att vi måste ha kvalitet för ögonen när vi lägger ut den offentliga verksamheten.

Helene Hellmark Knutsson menar att det handlar om ett relativt traditionellt kund-leverantörsperspektiv. Som leverantör gäller det att vinna kundens förtroende, och den senaste tiden har flera av leverantörerna inom exempelvis äldreomsorgen missbrukat detta förtroende gravt.
– På så sätt skyddar man också de seriösa aktörerna, annars riskerar de att slås ut från marknaden av de oseriösa metoderna, säger Helene Hellmark Knutsson.

Politikerna var relativt eniga i många frågor, men mot slutet uppstod ändå lite het debatt kring frågan om vilka krav vi kan ställa på våra leverantörer. Helene Hellmark Knutsson från Socialdemokraterna ser det som en självklarhet att vi bör ställa samma krav på leverantörerna som vi har på den egna verksamheten, till exempel kravet på att uppfylla kollektivavtal eller liknande.

– Vi måste vara försiktiga med vilka krav vi ställer för att inte slå ut de små leverantörerna som kanske inte har samma förutsättningar att uppfylla alla krav, säger Jessica Polfjärd, från Moderaterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *