Kungälv bäst i Sverige på äldreomsorg

En mätning gjord av socialdepartementet visar att Kungälvs kommun är bäst i Sverige på social samvaro och aktiviteter inom äldreomsorgen.

– En av förklaringarna till vår topplacering är att vi var med i ett arbete inom Göteborgsregionen kallat ”blommande ålderdom” som gav en stark drivkraft och ett nytt tänk, säger Agneta. Hemtjänsten deltog också och att arbetet blev så framgångsrikt beror på att personalen tagit till sig detta och är delaktig, säger Agneta Gustafson, kultur- och fritidsansvarig inom äldreomsorgen.

Socialdepartementet har tittat på antalet aktiviteter, personal och genomför brukarenkäter.

– Vi har tagit till oss allt vi kan. Med hjälp av statliga medel har vi efter GR-arbetet tagit in personal som utvecklat vårt arbete. Kultur, konst, musik och litteratur, det handlar om att odla vars och ens intresse. Och vi har också fått hjälp av bibliotek och kulturskolan. Vi vill också passa på och tacka all personal som gör ett fantastiskt arbete, säger Agneta Gustafson.

Även Malmö stad har kommenterat Socialstyrelsens brukarundersökning. De äldre som använder sig av Malmö stads hemtjänst och äldreboenden är i regel nöjda.

Resultaten skiljer sig mellan stadsdelarna, men Malmö som helhet har ett Nöjd kund-index på 70 för hemtjänsten och 69 för äldreboendena, vilket innebär att brukarna är nöjda. Medelvärdet för Sveriges kommuners hemtjänst är 75 och för äldreboendena 72.

Undersökningens resultat pekar på några områden som bör prioriteras särskilt, så som social samvaro och aktiviteter samt hjälpens omfattning och utförande.

Socialstyrelsens undersökning ska nu ligga till grund för beslut på samtliga kommunala nivåer i det fortsatta utvecklingsarbetet med att skapa ännu bättre äldreomsorg i Malmö.

– Undersökningen visar att det finns skillnader mellan stadsdelarna och olika enheter och att det finns en hel del att bli bättre på. Vi planerar under våren att genomföra ett kvalitetsarbete med utgångspunkt att de som visar positiva resultat delar med sig av sina erfarenheter för att förbättra för alla brukare i Malmö, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg.

– Värt att notera är att av Sveriges tre storstäder får Stockholm, som infört hemtjänst enligt Lagen om valfrihet, LOV, sämst resultat. Det visar att valfrihet i fråga om att kunna välja mellan ett hundratal olika utförare inte garanterat leder till fler nöjda brukare. Jag tror att det viktigare med kontinuitet, bemötande och naturligtvis att få hjälp med det man behöver, än att kunna välja vilket privat bolag som utför tjänsten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *