Kungälv skärper sekretess­rutinerna

Hanteringen av sekretess måste bli bättre, konstaterar en revisionsrapport om Kungälvs kommun, och kommunen instämmer i kritiken efter att sekretessbelagt material läckt ut till allmänhet och anbudsgivare.

Revisionsbyrån Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat försäljningen av Båtellet. Revisorerna har i första hand tittat på försäljningsprocessen, och riktar kritik mot kommunen för bristande sekretess.

Kommunen välkomnar kritiken om bristande sekretessen.

− Revisorera har rätt i att information läckt ut till allmänheten/anbudsgivarna, och det är mycket tråkigt och naturligtvis inte acceptabelt att sekretessbelagt material läcker ut, säger kommunchef Magnus Gyllestad.

På vilket sätt detta gått till är dock inte klarlagt. Klart är att sekretessläckan innebar att kommunen fick gå ut och säkerställa att alla fått samma information och chans att komplettera anbudsunderlagen.

− Vi vet också att kommunstyrelsens protokoll med sekretessbelagt underlag var publicerat på kommunens hemsida under ett knappt dygn, innan det upptäcktes och togs bort, säger kanslichef Marie Flodin. Det har vi varit medvetna om. Det var en olycka beroende på den mänskliga faktorn.

Kommunen publicerar alltid alla kommunstyrelsens protokoll med beslutsunderlag, när de är justerade. Missen är att material som fortfarande var sekretessbelagt fanns med. Först efter att ärendet beslutats i kommunfullmäktige och beslutet vunnit laga kraft, släpper sekretessen.

− Vi genomför regelbundet kompetenshöjande utbildningar i offentlighet och sekretess. Nu planerar vi för en ny omgång som vänder sig till förtroendevalda, chefer och handläggare, säger Marie Flodin.

Det är mycket ovanligt med sekretessärenden i kommunstyrelsen.

− En politisk referensgrupp, bestående gruppledarna från alla partiers i kommunfullmäktige, har funnits med under hela processen, säger Magnus Gyllestad.

Källa: Kungälvs kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *