Kvalitetsnormen säkerställer bästa möjliga hjälp vid upphandling av glasögon

Det är lag på att alla anställda har rätt till synhjälpmedel som gör det möjligt för dem att sköta sitt arbete. Men många tycker att arbetsglasögon är en svår upphandling. Arbetsglasögon är dessutom omgärdat av ett omfattande regelverk och det krävs mycket förarbete för att hitta rätt inför en upphandling. En självklarhet är att såväl arbetsgivare som anställda blir nöjda med de nya glasögonen.  
Utprovning av arbetsglasögon består av två delar: synundersökningen och de fysiska glasögonen. Glasögonen skiljer sig såklart sins emellan, men undersökningen ska alltid innehålla samma moment och genomföras enligt samma riktlinjer. Därför finns Optikbranschens Kvalitetsnorm.
Enkelt uttryckt är normen en medicinisk-teknisk lägstanivå för optikerna inom synundersökningen, det vill säga konsten att prova ut glasögon och kontaktlinser. Den är en branschnorm som är tillgänglig för samtliga optikerföretag oavsett kedjetillhörighet och de flesta – men inte alla – optikerföretag är anslutna. Normen fokuserar på ett hälso- och sjukvårdsperspektiv och berör inte de kommersiella delarna av de olika optikkedjornas verksamheter.
Om du väljer en optiker som är certifierad enligt Optikbranschens Kvalitetsnorm, kan du dessutom vara säker på att du får en partner som kan regelverket och som är ett bra stöd i ditt arbete. Optikern kan ge en klar bild över reglerna som styr den anställdes rätt till arbetsglasögon.
Optikbranschen har sedan länge certifierat optikerverksamheter enligt kvalitetsnormen. Trots detta har vi inom branschen insett att normen inte är tillräckligt väl känd utanför den egna kretsen. Detta har framkommit under mina möten med lokalpolitiker och inköpsansvariga i kommuner runt om i landet. Det är självfallet inte bra eftersom det innebär en stor risk att inte korrekta krav ställs i samband med upphandlingar av arbetsglasögon. Vi vill därför sprida kunskapen om normen.
Det är anledningen till att jag gör besök ute i kommunerna. Genom att diskutera Optikbranschens Kvalitetsnorm ökar kunskapen. Nyligen initierade jag möten i Södertälje och Eskilstuna och de politiker och tjänstemän jag träffade var rörande överens om vikten av kvalitet och kunskap hos den optiker som hjälper kommunens arbetstagare med glasögon. Naturligtvis är enskilda politiker inte engagerade i upphandlingsförfaranden, utan den praktiska tolkningen av lagar och regler sker på tjänstemannanivå.
 
För de allra flesta landstingen i landet är Optikbranschens Kvalitetsnorm redan styrande vid upphandling av arbetsglasögon, kommunerna borde ta efter landstingen.
 
Fredrik Thunell, vd, Optikbranschen
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *