Labmedicin effektiviserar med ny IT

Region Skåne har upphandlat ett system som gör att alla patientnära labbanalyser från regionens cirka 2 000 fristående analysinstrument skickas direkt till patientjournalen. Tidigare i år installerades även IT-stöd som möjliggör bildanalys på distans.

Laboratorieanalyser utförs inte enbart vid centraliserade laboratorier i Labmedicin Skånes regi, utan även patientnära vid primärvårdens labb eller på sjukhusens vårdavdelningar. Idag finns inom Region Skåne cirka 2000 små analysinstrument utanför centrallaboratorierna och antalet ökar. I stället för dagens manuella hantering ska nu ett gemensamt IT-system förmedla provsvar från patientnära analys till journalsystemen.

– Vi tar ett stort steg framåt för att förbättra patientsäkerheten för alla labbanalyser i vården, säger Maria Berggren Söderlund, verksamhetschef vid Labmedicin Skåne, Klinisk kemi. Samtidigt med utvecklingen av mer avancerade analyser på våra laboratorier strävar vi efter att införa stöd och system för de analyser som kan utföras i direkt anslutning till patienten. Vid patientnära analys kan läkaren få provsvaren samtidigt som patienten är på besök.

Region Skåne har tecknat avtal med Triolab AB om leverans och införande av det nya regionövergripande systemet för uppkoppling av patientnära analysinstrument. Det upphandlade systemet AQURE från företaget Radiometer kommer att kunna förmedla dataöverföringen från ca 2000 små instrument till journalsystemen.

Jurko Zoric, som är medicinteknisk chef vid Labmedicin Skåne, framhåller:
– Detta är ytterligare satsningar på högkvalitativ teknik och effektivare automatisering av våra analysprocesser.

Bildanalys på distans
Tidigare i år annonserades ytterligare en avslutad upphandling som ger alla sjukhuslaboratorier i Skåne ny utrustning ska ersätta dagens manuella arbete. Automatiserad cellräkning och datoriserade mikroskop kopplas samman i ett skåneövergripande nätverk som möjliggör bildanalys på distans.

”Detta gör att kompetent personal finns att tillgå, var än provet finns i Skåne. Den nya utrustningen ger högre patientsäkerhet, då livshotande tillstånd som hjärnhinneinflammation och blodbrist kan diagnosticeras bättre och lika för alla skåningar”, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

Resultaten sparas i en databas, där även föregående värden finns registrerade, vilket ska öka kvaliteten vid bedömning av de svar som ger underlag till patientens vård och behandling.

Tilldelningsbeslut har getts till Sysmex Sverige, som levererar en helhets- och skåneövergripande lösning. Detta innebär att cellräknare kommer från Sysmex och utrustning för bildanalys från CellaVision.

Maria Berggren Söderlund som är verksamhetschef för Klinisk kemi kommenterar:

– Upphandlingen har stor betydelse för oss eftersom vi kan erbjuda patienter i Skåne helt jämförbara resultat avseende hematologianalyser. Det innebär en besparing för vården eftersom prover inte måste tas om pga. olika analysinstrument. Vi kan också förbättra vår service när det gäller svåra mikroskopsvar på de mindre sjukhusen, eftersom vi kan utnyttja kompetens i hela Skåne, tack vare digitala bilder som kan uppkopplas mot närmaste expert. Detta är ett steg i vårt arbete med att erbjuda bättre och patientsäkrare diagnostik i Skåne.

Källa: Region Skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *