Laddbara fordonen inleder försiktigt

Under januari ökade antalet laddbara fordon i Sverige med 312 stycken, vilket kan jämföras med samma månad föregående år då ökningen var 139 fordon. Det totala beståndet uppgick i slutet av januari till 8 365 fordon, fördelat på 5 139 laddhybrider, 2 223 eldrivna personbilar, 855 eldrivna lätta lastbilar samt 148 eldrivna fyrhjuliga mc.
www.elbilsstatistik.se finns ytterligare information om det laddbara beståndet, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.
Beståndsökningen för januari är den lägsta på 11 månader, och är en bra bit under genomsnittet för 2014. Föregående år ökade beståndet av laddbara fordon med i genomsnitt 392 fordon per månad. Den låga beståndsökningen kan till viss del förklaras med den osäkerhet kring supermiljöbilspremien som präglade slutet av 2014. Tills vidare är dock osäkerheten borta. Det finns medel anslagna till 5 375 fordon, men det är inklusive ca 1 000 fordon som såldes 2014 och som erhåller premien retroaktivt.
– Osäkerheten har satt tydligt avtryck, förhoppningsvis hanteras detta bättre nästa gång. Nu blickar vi framåt och hoppas att de 75 mkr som anslagits för laddinfrastruktur snabbt blir tillgängliga. Med bättre laddinfrastruktur, fler laddbara modeller på marknaden och ökande kunskap om laddbara fordon kan 2015 bli ett riktigt bra år för el som fordonsbränsle, säger Olle Johansson, VD Power Circle.
Laddhybrider, främst Mitsubishi Outlander, fortsätter att dominera beståndsökningarna. Sammantaget är 61 procent av de laddbara fordonen i Sverige laddhybrider. De flesta laddbara fordonen ägs av juridiska personer (83 procent), vilket är en trend som håller i sig.
De vanligaste elbilarna i Sverige är Nissan Leaf (821 st) och Renault Kangoo (722 st). Bland laddhybriderna är Mitsubishi Outlander (2 457 st) och Volvo V60 (1 167 st) vanligast.
Från och med 2015-01-01 inkluderas fordon i statistiken som Transportstyrelsen tidigare exkluderat p.g.a reklamspärr. Detta berör 125 fordon.
Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga mc) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografisk data för varje enskild bil, samt diverse prognoser. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.
Källa: Power Circle

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *