Läraravtalet öppnar för lokala uppgörelser om arbetstid

I början av maj blev läraravtalet för den kommunala sektorn klart.
Det tvååriga avtalet ger löneökningar på 3,5 procent till 210000 arbetstagare. Parterna är eniga om att förläggning av arbetstiden ska lösas genom lokala avtal. Nu är det upp till SKL att ta sitt ansvar och öka lönerna, menar Lärarförbundet.

Avtalet löper i 25 månader och ger 3,5 procent i löneökningar fördelat på två år. Lönerevision ska ske med minst 2 procent den 1 april 2010 och med minst 1,5 procent den 1 april 2011. Lokala avtal om ändrade arbetstider kan ge lärare 2 000 kronor mer i månaden. Det nya avtalet ligger långt ifrån arbetsgivarens tidiga krav på nollbud och slopad förtroendearbetstid.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beskriver avtalet som ett där eleverna är vinnare. Lärarförbundet betonar att avtalet ger lärarna mer än vad andra yrkesgrupper hittills i avtalsrörelsen fått. Lärarnas Riksförbund pekar på att avtalet innehåller en lösning i frågan om lärarnas arbetstider.

Båda lärarfacken anser att en mängd kommuner under senare år ensidigt utökat lärarnas undervisningstid på bekostnad av planeringstiden, den så kallade förtroendetiden. Lärarfacken kopplar utvecklingen till kommunernas allt stramare budgetar. Utökningen av undervisningsskyldigheten har genomdrivits utan lokala överenskommelser.

I och med det nya avtalet har parterna enats om att skolor som vill förändra arbetstidsförläggningen ska sluta lokala avtal om detta.

”Inget självspelande piano”
Men i och med att det nya avtalet är i hamn efter en årslång process, så betyder det inte att allt är frid och fröjd.

– Detta är inget självspelande piano, betonar Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén, som nu uppmanar kommunerna att ta sitt ansvar och verkställa det som SKL och lärarfacken kommit fram till:

– Det handlar om 290 kommuner – upp till bevis!
Det viktigaste är att man nu skapat stadiga spelregler och en rejäl ersättning för detta, menar Eva-Lis Sirén.

Enligt henne rådde det ett stort bristkapital mellan parterna, och det största problemet för förhandlingarna var brist på förtroende. Inom lärarkåren ansåg man att kommunerna under lång tid prioriterat ned skolan och att löneläget ,och statusen, för läraryrket var så lågt, att allt färre sökte till lärarutbildningen. Därför är det nya avtalet viktigt,menar Eva-Lis Sirén, eftersom SKL med detta visar att nu ska skolan prioriteras.

Mer lön åt lärarna
Eva-Lis Sirén är ordförande för Lärarförbundet som företräder 75% av alla som arbetar inom skolan och hon anser att det viktigaste är att man nu har ett avtal som ger lärarna högre löneökning än andra yrkesgrupper.

– Lärarförbundets medlemmar i varje kommun får som grupp minst 3,5 procent i löneökning, lika mycket som andra på arbetsmarknaden, och dessutom en unik möjlighet att höja sina löner mer än andra. Det här avtalet lägger grunden för att lärare långsiktigt ska tjäna mer, samtidigt som det säkrar förtroendearbetstiden för lärare, säger Eva-Lis Sirén.

De viktigaste punkterna i avtalet
Lärare har som grupp (per kommun och förbund) en garanterad löneökning på minst 3,5 procent under två år.
Alla lärare, oavsett skolform, som utvecklar och höjer kvaliteten i skolan kan få ytterligare löneökning.
Arbetstiden för lärare i grund- och gymnasieskolan är säkrad.
Varje skola och arbetslag i alla skolformer får större inflytande över hur man vill jobba för att nå bättre resultat.

– Parterna lyfter dessutom fram ett antal viktiga fokusområden, bland annat skolans ledarskap, lärandeuppdraget i förskolan och förtroendet mellan parterna. Dessa är nyckelområden för att stärka och utveckla skolans och lärares förutsättningar. Vi måste få en skola där lärarna har möjlighet att ge eleverna det de behöver för att få bättre resultat, och vi måste få löner som lockar de bästa, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *