Lärarleg försenas

Kravet på legitimation för vissa lärare och förskollärare flyttas fram till den 1 december 2013. Skälet är att Skolverket hittills inte hunnit pröva en tillräckligt stor mängd ansökningar om legitimation.

Riksdagen beslutade 2011 att införa ett legitimationssystem för lärare och förskollärare. Lagen skulle börja tillämpas i juli 2012 för lärare och förskollärare som fått examen eller anställning efter den 1 juli 2011.

Eftersom Skolverket hittills inte hunnit pröva en tillräckligt stor mängd ansökningar om legitimation beslutade riksdagen att tidpunkten för tillämpningen flyttas fram till den 1 december 2013 för denna grupp lärare och förskollärare.

Riksdagen beslutade nyligen att ge regeringen i uppdrag att återkomma med en finansieringsplan och med en rapport vid årsskiftet om hur arbetet med legitimationsreformen går.

Konstitutionsutskottet har granskat regeringens arbete med att förbereda den nya lärarlegitimationen och konstaterar att viktiga delar av innehållet inte höll tillräckligt hög kvalitet. Man kommenterar att regeringen även bör ha låtit höra berörda myndigheter i större utsträckning innan man fattade beslut om den så kallade behörighetsförordningen.

Riksdagen skriver att sammantaget har bristerna bidragit till att reformen blev försenad. Samt att regeringen har ett ansvar för att beredningsarbetet resulterar i ett fullgott beslutsunderlag, och här har regeringen brustit.

Källa: Riksdagen

FAKTA
Skollagen innebär att enbart legitimerade lärare kan få fast anställning och sätta betyg. För att få legitimation måste en lärare ha tagit examen och genomgått en introduktionsperiod på minst ett år. En nämnd under Skolverket kan varna en lärare, till exempel för oskicklighet, och i allvarliga fall dra in legitimationen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *