Lärarnas IT-kompetens är för dålig

Svenska rektorer anser att lärarnas IT-kompetens brister, och att detta är det enskilt största hindret för att använda IT på ett effektivt sätt i undervisningen, visar en ny undersökning.

En majoritet av Sveriges rektorer är överens om att IT bör användas i undervisningen i betydligt större utsträckning än idag. Nästan 9 av 10 tillfrågade rektorer menar att IT i skolan ger tydliga pedagogiska vinster. Hindret för att satsa mer uppges vara att lärarnas IT-kompetens brister.

Det visar en undersökning som IT-företaget Atea genomfört bland rektorer på högstadium och gymnasium i Sverige.

I de skolor där elevdatorer har införts är problemet mer uppmärksammat jämfört med skolor utan elevdatorer. Skolverkets delrapport om IT-användning och IT-kompetens i skolan vittnar om att lärarna också själva uttrycker ett behov av kompetensutveckling inom IT-relaterade områden.

Långt ifrån alla lärare har tillgång till en egen dator på sin arbetsplats och många tvingas dela dator med kollegor. Totalt sett handlar det om 78 procent av lärarna som har en egen dator. På friskolorna är antalet lärare som har en egen dator lägre. Skolverkets rapport bekräftar bilden av att lärare ofta delar datorer med kollegor.

Undersökningen visar vidare att 9 av 10 högstadie- och gymnasieskolor har eller planerar att införa elevdatorer. På friskolor har varannan elev idag en egen dator. Motsvarande siffra för de kommunala skolorna är var fjärde elev. Brist på ekonomiska resurser uppges vara den främsta orsaken till varför skolor väljer att inte satsa på elevdatorer.

Undersökningen genomfördes på uppdrag av Atea under våren 2011. 398 rektorer från högstadie- och gymnasieskolor i Sverige deltog i undersökningen.

Källa: Atea

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *