Lätt att klassa sin information

Efter sommaren kommer säkerhetsföretaget Security Solutions att lansera en ny produkt för att underlätta informationsklassificering. cOFFICE Solution installeras som en plug-in till Office-programmen Word, Excel och Powerpoint.

Via en flik i det övre verktygsfältet kan användaren klassa sina dokument redan innan han eller hon påbörjar ett arbete eller under arbetets gång. Till vänster kan man se om dokumentet är klassificerat (lampan lyser grönt), delvis klassificerat (lampan lyser gult) eller inte klassificerat (lampan lyser rött).

Där finns även snabbval som, via en rulllista, väljer vilken typ av dokument som man vill skapa och på så sätt få rätt klassning från början. Dessa kan lätt redigeras och man kan lägga till obegränsat med dokumenttyper.

I samma ruta finns en rull-lista för klassificering där användaren kan välja vilken sekretessklass som ska gälla för dokumentet. Företag kan implementera sina egna företagsspecifika klassningsmodeller eller använda de standardiserade grundinställningarna. Det finns även en funktion för utökad klassificering.

Där kan man ställa in vilken nivå som ska gälla separat för de fyra områdena sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Slutligen finns det även en flik för verktyg, där man i inställningar kan ställa in vad som ska ingå i de olika klassningsnivåerna.

Produkten lanseras efter sommaren och cOFFICE Solution kostar 495 kronor för en singelversion. Den kommer dessutom att finnas i en light-version för gratis nedladdning från företagets hemsida securitysolution.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *