Lag behövs mot ryska fastighetsköp

Sverige behöver en effektiv lagstiftning för skydd av känsliga objekt, skriver Jan Leijonhielm, tidigare chef för Rysslandsstudierna vid FOI.
I en debattartikel i DN 2018-10-18 nämner han det massiva tillslaget nyligen mot ryskägda fastigheter i Åbos skärgård vilket väckte stor uppmärksamhet.
– Vad gäller rysk aktivitet i den svenska skärgården finns klara paralleller, menar debattören.
Han pekar på befintliga uppgifter om en rysk diplomat, som några år efter sin vistelse vid Stockholmsambassaden återvänt och köpt tomter i Stockholms skärgård.
 
Känsliga skärgårdsområden
Det pågår även ryska köp (eller försök till köp) av områden nära känsliga installationer eller med strategiska lägen i Stockholms och Göteborgs skärgårdar. Dessutom har närvaron av ryska personer på till exempel Lidingö ökat påtagligt under senare år, påpekar skribenten.
Han tar även upp DN:s avslöjade om att en svensk affärsman, tidigare bosatt i Moskva och med påstådda kontakter med före detta KGB-anställda har köpt en välbevakad konferensanläggning för speciellt känsliga konferenser vid Stockholms inlopp.

På Lidingö – en tillfällighet?
Ett annat exempel som debattören tar upp är att en mindre ö på norra sidan av Lidingö för några år sedan köptes ön av en bulvan för en rysk person. Något som resulterade i omfattande nattliga transporter. Jan Leijonhielm noterar att ”den minst sagt överdimensionerade ryska handelsrepresentationen har efter mångårigt motstånd nu bytt hemvist, men finns kvar på ön, liksom numera den ryske ambassadören i sin strandvilla”.

”Hycklande neutralitet”
Jan Leijonhielm anser slutligen att mot den bakgrund han själv skissar så framstår ”decennier av hycklande neutralitet som ett klart svek mot en regerings första skyldighet, att skydda befolkningen”.
Han avslutar:
– Frågan ställas om inte Sverige behöver en effektiv lagstiftning för skydd av känsliga objekt. Man behöver nog inte vara alltför konspiratoriskt lagd för att inse behovet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.