Lagens krav om e-faktura följs inte

Företag och offentlig sektor följer inte lagen om e-fakturering i samband med offentlig upphandling.
– Digitaliseringen behöver snabbas på. E-fakturan är motorn i det arbetet, den får inte puttra på halvfart. Vi kan bättre, menar Simon Strandell, försäljningschef, InExchange.

Företaget bistår offentlig sektor med digitala fakturor och Peppol, ett internationellt nätverk för elektroniska inköp tänkt att göra e-handel och e-upphandling enklare.

I april 2019 instiftades en lag i Sverige som påbjuder att fakturor som tillkommit som en följd av offentlig upphandling måste skickas elektroniskt. 

Simon Strandell.

– Det är en bra lag som påskyndar en sund och nödvändig digital utveckling både i Sverige och inom hela EU där den – utifrån lagt EU-direktiv – också är implementerad.

Men lagen vore ännu bättre om den följdes, framhåller Simon Strandell och påpekar att det redan gått mer än tre år sedan Lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (2018:1277) instiftades av en samstämmig riksdag. 

Inkörningen borde vara över

– Inkörningsperioden borde således vara över för länge sedan och efterlevnaden mangrann i det här läget, tycker debattören.

Situationen är dock en helt annan. Ett talande exempel är enligt Strandell uppgifterna från Mercell Upphandlingskoll som visar att flera kommuner, regioner och myndigheter fortfarande upphandlar skanning och tolkning av pappers- och PDF-fakturor. 

– Bara i år har det publicerats minst åtta sådana upphandlingar. Eftersom avtalstiden ofta är upp emot fyra år innebär det i teorin att vi har upphandlande myndigheter som räknar med att ta emot pappers- och PDF-fakturor fram till 2026. Mängden är också så stor att behovet av extern aktör är oundvikligt. Med andra ord: fortsatta högar med fysiska fakturor är att vänta. Högar som går totalt stick i stäv med lagkravet, framhåller försäljningschefen.

Tandlös påföljd

Hoten om påföljd tycks dessutom vara helt tandlösa, menar InExchanges företrädare. Han påminner om att DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, uppger att de tar emot anmälningar vid överträdelse av e-fakturalagen och att eventuella förelägganden kan kopplas till ett vite. Även i övergångsbestämmelserna för lagens genomförande, publicerade av Sveriges Riksdag, påtalas möjligheten att föreläggande får förenas med vite.

– Trots detta fortsätter det att trilla in pappers- och PDF-fakturor hos kommuner, regioner och myndigheter. Uppenbarligen tycks det vara lättare att slentrianmässigt göra som man brukar än att kungöra vad lagen faktiskt säger. Hur kan det bara passera förbi? Vem ansvarar för tillsynen? Förekommer det ens kontroller från en ovanliggande instans? undrar debattören.

”Det här duger inte!”

Han avslutar:

– Nej, det här duger inte. Digitaliseringen behöver snabbas på. E-fakturan är motorn i det arbetet. Den får inte puttra på halvfart. Vi kan bättre!

Debattartikeln var införd i Dala-Demokraten den 5 oktober 2022.

Om InExchange
InExchange erbjuder offentlig sektor digitala verktyg som fokuserar på helheten. InExchange Network säger sig vara ”Nordens största affärsnätverk”, vilket hjälper kunden att snabbt få upp volymen e-fakturor, tack vare att sammankoppling digitalt med kundens leverantörer. Kunden får en accesspunkt i Peppol kostnadsfritt och slipper bevaka förändringar när det gäller format och teknik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *