Lägg mindre fokus på lägsta pris

Med mindre fokus på lägsta pris, mindre tidskrävande formalia och färre men relevanta krav i offentliga upphandlingar skulle fler företag kunna bidra till samhällsutvecklingen. Upphandlande myndigheter måste dessutom jobba aktivt med uppföljning och kontroll av kvaliteten i leveransen.

Det framgår av en rapport från Almega Tjänsteföretagen (9/3 -21). Rapporten heter Så ser tjänsteföretagen på offentlig upphandling och bygger på en undersökning besvarad av 1 564 tjänsteföretag. Av den framgår att många tjänsteföretag avstår från att delta i offentliga upphandlingar, trots att offentlig sektor är en naturlig kund.

På tisdagen hölls ett webinarium med ett hundratal deltagare. Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega, inledde och presenterade Ulrika Dyrke som ”en av landets främsta upphandlingsjurister”. Det föll på hennes lott att presentera rapporten.

Finns utrymme för fler
– Det finns utrymme för fler företag att delta i offentlig upphandling och det behövs fler, förklarade Ulrika Dyrke. Deltagandet har stigit något så nu är genomsnittssiffran 4,5 deltagande anbudsgivare per upphandling.

För mycket fokus på lägsta pris är den enskilt största anledningen som tjänsteföretag uppger som skäl till varför de inte deltar med anbud till offentlig sektor. Samtidigt är lägsta pris den vanligaste grunden för tilldelning (60 procent).

– Många företag tycker att det är krångligt att delta i anbudsgivning och ett antal, 40 procent, tycker dessutom att det blivit krångligare, sa Ulrika Dyrke.

Missnöje med kraven
När det gäller de krav som ställs så finns också ett missnöje. 56 procent anser att det förekommer irrelevanta krav i den offentliga upphandlingen.

– Vikten av att de krav som ställs är relevanta, kan inte nog understrykas. Genom en förberedande dialog med marknaden kan man minska otydligheter och minska risken för överklagande, menade Ulrika Dyrke.

Företagen önskar också se en bättre kontroll och uppföljning efter att upphandlingen är klar och avtalet ska börja verka. Detta för att kontrollera kvaliteten i leveransen, samt skapa sunda och långsiktiga konkurrensförhållanden samt bidra till att säkra att skattebetalarnas pengar används rätt.

Covid-19 har påverkat
I enkäten ställdes också frågan hur Covid-19 påverkat affärerna med offentlig sektor. 30 procent upplevde att man påverkats negativt, det handlar främst om efterfrågeförväntningar men även senarelagda upphandlingar. Dialogen har fungerat sämre. 50 procent uppger dock på denna fråga att de varken påverkats negativt eller positivt.

Efter Ulrika Dyrkes presentation höll Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek också ett anförande. Hon tackade för förmånen att få kommentera rapporten och tyckte det var intressant att se vilken syn företagare har. Hon ser många utmaningar i rapportens resultat.

Rörelse i rätt riktning
– Intressant och roligt att vi ser en rörelse i rätt riktning när det gäller hur många som lämnar anbud. Ändå behövs fler och i många upphandlingar är det endast en eller två som lämnar anbud, sa Inger Ek. Hon underströk vikten av dialog – inför och efter själva upphandlingen. På många håll finns den goda dialogen, till exempel med kommunala upphandlingsråd, där både leverantörer och köpare ingår.

Efter presentationerna hölls ett panelsamtal som hölls ihop av Bo Nordlin, Inköpsrådet/Upphandling24. Här deltog företrädare för både leverantörer och köpare. Webinariet kommer att läggas ut på Almegas webbplats. https://www.almega.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *