Kritik mot krav enligt kollektivavtal

Lagrådet har lämnat sitt yttrande över regeringens lagförslag om krav på villkor enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling.
Lagrådet skriver bland annat följande:
Reglerna i kollektivavtal är ofta komplicerade och svåra att tolka.
Det krävs ingående sakkunskap för att fastställa avtalens innebörd.
Det händer också att de avtalsslutande parterna är oense om hur ett avtal ska tolkas. Kollektivavtalen är inte heller allmänt tillgängliga.
Lagrådet efterlyser också en närmare analys av hur arbetstagarbegreppet ska tillämpas och hur små företag, exempelvis mindre familjeföretag, ska förhålla sig till villkor enligt kollektivavtal.
Organisationen Företagarna, som tidigare kritiserat regeringens planer, är inte sena att haka på.
– Lagrådet sätter fingret på flera viktiga brister med regeringens lagförslag. Precis som Företagarna har konstaterat kommer förslaget att blir svårt att tillämpa, och det kommer leda till ökat krångel och problem, särskilt för små företag, säger Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Företagarna.
Enligt Företagarnas remissvar saknar majoriteten av företagen med mindre än 50 anställda kollektivavtal. Det är svårt för den upphandlande myndigheten att formulera villkor i enlighet med ett visst kollektivavtal.
Det kan således konstateras att förslaget kommer att leda till tillämpningssvårigheter, vilket flera remissinstanser också har påtalat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.