”Lägre ingångslöner ger fler jobb”

I Sverige har de politiska beslutsfattarna oftast använt sig av olika anställningssubventioner för att få marginaliserade grupper i arbete. Anställningssubventionerna är dock förgängliga, krångliga och dyra i jämförelse med sänkningar av de förhandlade lägstalönerna. 
 Det hävdar Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid Handelns forskningsinstitut, och Siri Steijer, programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Timbro.
Sammanfattningsvis, skriver de på DN debatt 27/9 2018, finns det ett starkt stöd för att höga ingångslöner minskar möjligheterna för de personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden att få en anställning.
Integrationsutmaning
Och avslutningsvis: ”Med den integrationsutmaning Sverige står inför bör den empiriska litteraturen inom området ligga till grund för vilket ansvar som arbetsmarknadens parter tar för de avtal som träffas, samt vilka beslut som politikerna genomför gällande arbetsmarknadens spelregler och skatter. Om detta inte sker riskerar Sverige att få en situation där grupper av nyanlända aldrig lyckas att etablera sig på arbetsmarknaden – med segregering och social utslagning som följd.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.