Lägre priser med EU:s inre marknad

Nu när det gått mer än 20 år går det att dra ekonomiska slutsatser av EU:s inre marknad. Den har haft en påtaglig effekt på ökningen av BNP och på handeln inom EU utan att för den skull skada handeln med länder utanför EU.
Den slutsatsen går att dra av forskningen som gjorts om de ekonomiska effekterna av den inre marknaden visar Kommerskollegiums nya rapport.
Rapporten presenterades vid ett välbesökt seminarium den 6 maj där OFFENTLIGA AFFÄRER var på plats. Närmare ett 60-tal personer hade bänkat sig för att ta del av rapporten.
– Fokus i rapporten är på effekterna av den inre marknaden, men en iakttagelse som gjordes under seminariet är rapporten även fungerar som en upplysande skrift om vad den inre marknaden är, säger Erik Dahlberg, rapportförfattare och utredare vid Kommerskollegium.
I rapporten visar Kommerskollegium vilka ekonomiska effekter som forskningen anser att den inre marknaden haft på de fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital. Mer än ett 70-tal svenska och internationella forskningsrapporter har analyserats och från dem har ett antal slutsatser kunnat dras.

  • Europeiska konsumenter har fått ett större utbud av varor att välja på
  • Konsumentpriserna på varor har sjunkit
  • Den fria rörligheten av kapital har i hög grad bidragit till att underlätta för utländska direktinvesteringar inom, till och från den inre marknaden.
  • Det är inte så många personer som flyttar mellan EU-länderna. De som flyttar gör i regel det för att jobba. I Sverige utgör icke-svenska EU-medborgare 3 procent av befolkningen, enligt Eurostat.
  • De som flyttar till ett annat EU-land är i genomsnitt relativ kvalificerade, vilket har gjort att några av de länder de kommer ifrån har fått brist i vissa yrken.
  • Det är för tidigt att dra slutsatser av effekterna av den fria rörligheten för tjänster eftersom den huvudsakliga EU-lagstiftningen för tjänster trädde i kraft först 2009.
  • Informations- och kommunikationsmarknaden inom EU är fortfarande fragmenterad och gör att kostnader för företag och privatpersoner är högre i EU än i USA.

Rapporten Single market, four freedoms, sixteen facts – Economic effects in the EU kan läsas via följande länk: www.kommers.se/16facts .
Foto: Gunnar Lyckhage.

0 thoughts on “Lägre priser med EU:s inre marknad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *