Lägsta pris förenligt med kvalitet

Fler offentliga upphandlingar avgörs numera genom ”lägsta pris” i stället för genom kriteriet ”ekonomiskt mest fördelaktigt”. Det visar ny statistik från Konkurrensverket.
Men detta behöver inte betyda att kvalitet har fått stå tillbaka vid upphandlingar. Det kan faktiskt vara tvärt om.
Det faktum att specifika och hårdare krav på kvalitet har blivit vanligare i upphandlingar, kan ha gjort det möjligt att använda ”lägsta pris” som tilldelningskriterium. Det menar Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
– Detta är ett område som förtjänar djupare diskussion framöver, säger han i ett pressmeddelande.
Efter flera års diskussion, som bland annat gått ut på en kritik av ”lägsta pris” som urvalskriterium vid offentlig upphandling, så visar det sig nu alltså att detta är det vanligaste urvalskriteriet. Tidigare har kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga” anbudet varit vanligare, även om skillnaderna fortfarande är relativt små.
I årets upplaga av Konkurrensverkets rapport ”Siffror och fakta om offentlig upphandling” har myndigheten även beräknat en ny och mer rättvisande siffra på det totala värdet av de inköp som omfattas av upphandlingsreglerna. Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgår till omkring 600 miljarder kronor om året – motsvarande en femtedel av Sveriges BNP.
– Det är stora summor som varje år används till att köpa välfärd. Därför är det ytterst viktigt att de inköp som görs bygger på en genomtänkt strategi både avseende hur inköpen görs och att man följer reglerna, säger Dan Sjöblom.
Bland de fakta som framgår av rapporten kan nämnas att de allra flesta upphandlingarna sker inom bygg och anläggningsarbete och att de största leverantörerna är företag i byggbranschen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *