”Lagstifta om hållbarhetskrav!”

Genom att ställa och följa upp hållbarhetskrav vid offentliga affärer skapas en marknad för de företag som tar ansvar för hållbara affärsmodeller och leveranskedjor. 

– Den stora köpkraften på drygt 800 miljarder kronor årligen måste bidra till den hållbara utveckling vi alla är beroende av, framhåller Hewan Temesghen, generalsekreterare Fairtrade Sverige, samt ytterligare fyra företrädare för olika organisationer.

Hewan Temesghen, generalsekreterare
Fairtrade Sverige.

De menar att det brådskar med en relevant lagstiftning som gör offentlig sektor till ett föredöme i arbetet med Agenda 2030-målen.

Sex partier är med

Skribenterna pekar på att sex av riksdagspartierna uppger att de under kommande mandatperiod ska driva på för en hållbar offentlig upphandling, vilket framgår av en nyligen genomförd partienkät från nätverket Mod Upp 2030, där de organisationer som debattörerna företräder ingår.

”Men vill partierna växla upp arbetet behöver vi lagstifta om att det både ska ställas och följas upp hållbarhetskrav”, slår debattörerna fast.

Förutom Hewan Temeshghen har följande personer undertecknat artikeln: Eva Eiderström, Chef Bra Miljöval, Sören Enholm, Vd TCO Developmen, Cecilia Lenbäck, t.f. vd Krav, Linnéa Engström, programdirektör MSC Östersjöregionen och Skandinavien.

Den ursprungliga debattartikel var införd i Dagens Samhälle 2022-05-30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *