”Lagstiftningen måste förändras”

– Det är dags att välfärdens utveckling återigen får drivas av visioner om det goda samhället, inte av rädsla och fyrkantighet. Det är dags att den enskilda människan tas som utgångspunkt för upphandlingarna, inte systemen.
 Det menar Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef Äldreomsorg & Hospice, på Bräcke diakoni.
OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat henne med anledning av en uppmärksammad dom i kammarrätten som slår fast att partnerskapet mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni borde ha upphandlats i enlighet med LOU.
Fem miljoner i böter
Upphandlingsskadeavgiften för Alingsås kommun fastställdes till fem miljoner kronor, beräknat utifrån det aktuella IOP-avtalet med ett uppskattat kontraktsvärde på cirka 75 miljoner kronor. Domstolen gick därmed på samma linje som förvaltningsrätten.
 – Efter domen blir det än tydligare  att lagstiftningen behöver förändras så att politikens intentioner att främja idéburna aktörer kan bli verklighet, tycker Maude Kardell Wahlbäck.
”Utnyttja handlingsutrymmet”
Hon lyfter fram ett antal förslag som Bräcke diakoni driver för att politiker, tjänstemän och jurister ska börja utnyttja handlingsutrymmet som faktiskt finns på välfärdens område.
Maude Kardell Wahlbäck hälsar att om man vill läsa mer så finns en forskningsantologi om upphandling av välfärdstjänster och de problem och utmaningar som det medför.
Välfärden speglar inte marknaden
– Forskarna lyfter bland annat fram att en del av grundantagandena för upphandlingar inte är givna inom välfärden eftersom den inte återspeglar marknadsidealet. De menar också att upphandlingar är ett dåligt verktyg för att skapa kvalitet, samt att andra länder tolkar EU direktivet mycket vidare än Sverige.
https://idealistas.se/bocker/upphandlad-forskarperspektiv-pa-offentlig-upphandling-inom-vard-och-omsorg/
I nr 2 / 2019 av OFFENTLIGA AFFÄRER publicerar vi hela intervjun.
 

0 thoughts on “”Lagstiftningen måste förändras”

  1. Vad är problemet med att låta flera aktörer konkurrera med pris och kvalitet? Varför ska Bräcke diakoni ha en gräddfil?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *